Archiwa kategorii: NEWS

Otwarcie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

10 maja 2018 r. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Decyzję o powołaniu instytutu podjął minister kultury prof. Gliński. Dyrektorem został wybitny architekt Bolesław Stelmach. Jednym z celów NIAiU jest podniesienie jakości przestrzeni publicznych.

2018/05/15

Więcej w serwisie http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/otwarcie-narodowego-instytutu-architektury-i-urbanistyki-8342.php

Memorandum o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia Forum Biznesu w Kijowie

Prezes Jacek Kolibski w imieniu Instytut w dniu 6 lutego 2018 roku wraz z przedstawicielem firmy Ready – Invest Sp. z o.o., Dyrektorem Tarasem Nakonecnij, podpisali Memorandum o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowego Forum Biznesu „Modernizacja infrastruktury w gospodarce miejskiej. Europejskie modele zarządzania infrastrukturą komunalną. Prezentacja polskich doświadczeń w organizacji i zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym”.

Forum Biznesu w Kijowie zaplanowane jest na czerwiec 2018 roku.

2018/02/07

Więcej o naszym Partnerze w jego serwisie internetowym:

http://www.ready-invest.com.ua

Na zdjęciach, od lewej: Jacek Kolibski – Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Taras Nakoniecnij Dyrektor Ready -Invest  sp. z o.o.

IMG_2693

 

 

Umowa współpracy z firmą szkoleniowo – doradczą groUP247

Europejski Instytut Nieruchomości w dniu 23 stycznia 2018 roku zawarł umowę o współpracy z groUP247 i – firmą szkoleniowo – doradczą, zajmującą się przekazywaniem wiedzy i pomagającej zdobywać i rozwijać kompetencje.

Firma groUP247 zajmuje się organizacją szkoleń, konferencji i seminariów. Buduje relacje i zapewnia profesjonalne usługi z zakresu doradztwa. Misją firmy jest zapewnienie klientom dostępu do wiedzy i zdobywania umiejętności, które umożliwią rozwój ich pracowników i firm.

Pierwsze wspólne działania doprowadzą do opracowania przez groUP247 bogatej oferty szkoleń na zamówienie i szkoleń otwartych, prowadzących do wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości.

2018/01/23

Więcej o naszym Partnerze w jego serwisie internetowym:

http://www.group247.pl

Na zdjęciach, od lewej: Jacek Kolibski - Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Cezary Starzyk i Marcin Chłodnicki - Zarząd groUP247. Foto: RT

Na zdjęciach, od lewej: Jacek Kolibski – Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Cezary Starzyk i Marcin Chłodnicki – Zarząd groUP247. Foto: RT

 

 

 

 

Debata „Urbanizacja – Innowacja. Wyzwania dla rynku Real Estate w Polsce”

26 września 2017 roku w Warszawie w Hotelu Regent odbyła się kolejna klubowa debata pt. „Urbanizacja – Innowacja. Wyzwania dla rynku Real Estate w Polsce”, nad którą patronat honorowy objął  Europejski Instytut Nieruchomości.

Debata była spotkaniem przedstawicieli sektora nieruchomości, którzy debatowali o inwestycjach  i związanym z nimi ryzykiem, problematyce urbanizacji i przestrzeni publicznej w środowisku Real Estate, przyszłości REIT-ów oraz możliwościach rozwoju rynku nieruchomości biurowych i komercyjnych. Organizatorem debaty był Executive Club, organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu, reprezentujących przeszło dwieście najważniejszych polskich i międzynarodowych spółek. 

Więcej o spotkaniu w  serwisie:

http://www.executive-club.com.pl/debata-urbanizacja-innowacja-wyzwania-dla-rynku-real-estate-w-polsce/

 2017/11/13

Konferencja Biurowce w Polsce

W dniach 23-24 października w Hotelu Hilton w Warszawie  odbędzie się 10. edycja Konferencji Biurowce w Polsce. 

W pierwszym dniu konferencji uczestnikiem jednego z paneli dyskusyjnych pt. „Dziś tworzymy miejsca, a nie budujemy budynki – Placemaking wkracza do gry” będzie Przewodniczący Rady EIN Pan Grzegorz A. Buczek.

Oczekiwania najemców i mieszkańców miast rosną. Bardzo dynamicznie zmienia się również styl życia w największych polskich aglomeracjach. Dziś nie wystarczy zrealizować budynek biurowy, potrzebna jest również jego szeroko rozumiana otoczka i szereg działań wspomagających postrzeganie danego miejsca.

  • Jak kreować tętniące życiem miejsca?
  • Na jakich przykładach powinniśmy się wzorować?
  • Jaka jest rola władz miasta, a jaka deweloperów?

Więcej o konferencji: https://www.biznesowi.pl/konferencje/biurowce-w-polsce-2/

Konferencja Polski Rynek Mieszkaniowy 2017

W dniach 23-24 października 2017 w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się 11. edycja konferencji Polski Rynek Mieszkaniowy 2017.

Wiceprezes Joanna Iwanowska-Nielsen została zaproszona do udziału w konferencji w panelu dyskusyjnym pt. „Czy wobec deficytu gruntów warto inwestować w tereny poprzemysłowe?”

  • Czy warto odświeżyć modę na przestrzenie pofabryczne, lofty, projekty rewitalizacyjne?
  • Koszty, czas projektu, problemy z trudną historią i podczas komercjalizacji
  • Ochrona zabytków materialnych czy zachowanie „genius loci”?

Więcej o konferencji: https://www.biznesowi.pl/konferencje/forum-rynku-nieruchomosci/

2. OEES Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości, Kraków 2017

W dniach 14 -15 listopada 2017 roku w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się druga edycja Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości.

Kongres Open Eyes Economy to bezkompromisowe przedsięwzięcie, w którym organizatorzy pragną pokazać, że nadszedł czas na zmianę ekonomii chciwości w ekonomię wartości. Chcą nauczyć nas dostrzegania, że gospodarka nie jest bytem autonomicznym, wyobcowanym z życia społecznego, ale że jest jego integralną częścią. Promują ideę przejrzystych relacji między podmiotami gospodarczymi a instytucjami życia publicznego, które będą ułatwiały dbanie o dobro wspólne. Wspierajmy innowacyjność i ćwiczymy patrzenie przez niebieskie okulary, które wzmacniają siłę naszego otwartego spojrzenia

Jednym z wiodących tematów 2. Kongresu ma być w tym roku „Miasto – Idea” – miejska gospodarka okrężna.

W skrócie chodzi o wprowadzenie do urbanistyki nowej zasady „miejskiej gospodarki okrężnej”, koncepcji miasta opartego o wartości (idee) a nie o kapitalistyczną grę rynkową. Gospodarka wartości o charakterze „cyrkularnym” czyli „odzyskującym zasoby do powtórnego użycia”, oparta o spiralę rozwoju i tworzenie nowych, rozwojowych  relacji społecznych ma zastąpić logikę powiększania konsumpcji, walkę globalnych graczy o miejskie rynki i nieodwracalną eksploatację zasobów. Jak to się ma do miasta, urbanistyki i interesującego nas rynku nieruchomości?

Główny referat  pt. „Miasto – Idea – nowe podejście do rozwoju miast” wygłosi prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OSSE.

Więcej o wydarzeniu: http://www.oees.pl

Wydarzeniu towarzyszy OPEN EYES FESTIVAL:

http://openeyesfestival.pl

2017/10/16

Zamiana adresów: siedziby Fundacji w Warszawie oraz Oddziału w Krakowie.

Informujemy, że od 7 września 2017 roku Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości zmieniła adres siedziby w Warszawie i mieści się przy ul. Stefana Dembego 10/25, 02-796 Warszawa. Równocześnie zmienił się adres Oddziału w Krakowie i mieści się przy ul. Jana Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków.