Monitoring rynku nieruchomości

Zakres terytorialny monitoringu rynku nieruchomości, prowadzonego od 2003 roku, obejmuje miasto Kraków w jego granicach administracyjnych. Badania prowadzone są w rozbiciu na cztery główne części miasta (tzw. jednostki ewidencyjne): Śródmieście, Podgórze, Krowodrza oraz Nowa Huta, badaniem objęte są działki niezabudowane, zabudowane jak również budynki.

Podstawowymi źródłami zbierania danych są: akty notarialne, mapy ewidencyjne i rejestry gruntów w ówczesnym Wydziale Geodezji i Mienia Komunalnego, który prowadzi Ewidencję Gruntów i Budynków (w przyszłości Kataster Nieruchomości):

  •     mapa zasadnicza w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej;
  •     plan zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Podstawowe informacje dotyczące kupna – sprzedaży uzyskiwane są z aktów notarialnych.
Są to: nazwa miasta, jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, nr działki, powierzchnia działki, nr księgi wieczystej (KW lub Lwh), służebności, a także przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego (sporadycznie) lub w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Pozostałe atrybuty zawarte w kartach działek uzyskiwane są z innych źródeł, np.:

  •     z map ewidencji gruntów – dane odnośnie kształtu i wymiaru działek oraz współrzędne środka działki i jej adres;
  •     z mapy zasadniczej – dane odnośnie uzbrojenia działki i dostępności do sieci miejskiej;
  •     z planu zagospodarowania przestrzennego – informacje dotyczące przeznaczenia danego terenu według obowiązujących klasyfikacji.

Obecnie baza EIN-u z lat 2003-2009 liczy około 9500 transakcji dotyczących działek i ok. 4500 transakcji dotyczących budynków, i jest uzupełniania na bieżąco. Zawiera ona informacje o transakcjach kupna – sprzedaży działek niezabudowanych i zabudowanych oraz transakcjach kupna – sprzedaży budynków, jeśli tylko w akcie notarialnym jest rozbicie cen: na cenę działki i cenę budynku. W przypadku, gdy dokonana transakcja sprzedaży budynku jest ceną łączną, założono odrębny katalog.W bazie ujęte są również transakcje kupna – sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu.Na podstawie informacji z monitoringu rynku działek dokonywać można wycen nieruchomości metodą porównawczą, a także poznawać trendy panujące na krakowskim rynku w ciągu ostatnich kilku lat i opracowywać programy rozwojowe.

Baza udostępniana jest przez Wandę Łucką-Matysik w każdy czwartek w godz. 14.30 – 16.00 w biurze Oddziału Fundacji EIN w Krakowie przy ul. Pietrusińskiego 3/6 (I piętro).

Kontakt:
Wanda Łucka-Matysik, e-mail: wanda.lucka@ein-epi.eu

Poniżej podajemy cennik za udostępnione informacje i dane z bazy działek. W przypadku systematycznego korzystania z naszej bazy ceny do negocjacji.

WYKORZYSTANIE DANYCH Z BAZY DZIAŁEK

Nr Ilość transakcji Cena netto w zł
1 do 10 transakcji 40,00
2 do 20 transakcji 65,00
3 do 30 transakcji 95,00
4 do 60 transakcji 150,00
5 do 120 transakcji 275,00
6 do 300 transakcji 600,00
7 do 600 transakcji 800,00
Do wszystkich cen należy doliczyć 22 % VAT