Monitoring rynku nieruchomości

BAZA DANYCH TRANSAKCJI DZIAŁEK:

Zakres terytorialny Monitoringu Rynku Nieruchomości, prowadzonego od 2003 roku, obejmuje miasto Kraków w jego granicach administracyjnych. Badania prowadzone są w rozbiciu na cztery główne części miasta (tzw. jednostki ewidencyjne): Śródmieście, Podgórze, Krowodrza oraz Nowa Huta, badaniem objęte są działki niezabudowane, zabudowane jak również budynki.

Podstawowymi źródłami zbierania danych są: akty notarialne, mapy ewidencyjne i rejestry gruntów w ówczesnym Wydziale Geodezji i Mienia Komunalnego, który prowadzi Ewidencję Gruntów i Budynków (w przyszłości Kataster Nieruchomości):

  • mapa zasadnicza w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej;
  • plan zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Podstawowe informacje dotyczące kupna – sprzedaży uzyskiwane są z Aktów Notarialnych.
Są to: nazwa miasta, jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, nr działki, powierzchnia działki, służebności, a także przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego (sporadycznie) lub w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
Pozostałe atrybuty zawarte w kartach działek uzyskiwane są z innych źródeł, np.:

  • z map ewidencji gruntów – dane odnośnie kształtu i wymiaru działek oraz współrzędne środka działki i jej adres;
  • z mapy zasadniczej – dane odnośnie uzbrojenia działki i dostępności do sieci miejskiej;
  • z planu zagospodarowania przestrzennego – informacje dotyczące przeznaczenia danego terenu według obowiązujących klasyfikacji.

Obecnie Baza Danych EIN-u z lat 2003-2018 liczy ponad 36000  transakcji dotyczących działek i prawie 10000 transakcji dotyczących budynków oraz jest uzupełniana na bieżąco. Zawiera ona informacje o transakcjach kupna – sprzedaży działek niezabudowanych i zabudowanych oraz transakcjach kupna – sprzedaży budynków, jeśli tylko w akcie notarialnym jest rozbicie cen: na cenę działki i cenę budynku. W przypadku, gdy dokonana transakcja sprzedaży budynku jest ceną łączną, założono odrębny katalog.W bazie ujęte są również transakcje kupna – sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu.Na podstawie informacji z monitoringu rynku działek dokonywać można wycen nieruchomości metodą porównawczą, a także poznawać trendy panujące na krakowskim rynku w ciągu ostatnich kilku lat i opracowywać programy rozwojowe.

Baza Danych Działek udostępniana jest przez Wandę Łucką-Matysik:

  • w pliku Excel (.xlc) drogą elektroniczną w formie pliku Excel (.xlc) na wskazany przez zamawiającego adres e-mail;
  • w każdy czwartek w godz. 14.30 – 16.00 w biurze Europejskiego Instytutu Nieruchomości – Oddział Kraków przy ul. Pietrusińskiego 3/6 (I piętro) lub

Kontakt:
Wanda Łucka-Matysik, adres e-mail: wanda.lucka@ein-epi.eu

Poniżej podajemy cennik za udostępnione informacje i dane z bazy działek. W przypadku systematycznego korzystania z naszej bazy ceny do negocjacji.

Obowiązujący Cennik za wykorzystanie danych z bazy działek:

Nr Ilość transakcji Cena netto w zł
1 do 10 transakcji 40,00
2 do 20 transakcji 65,00
3 do 30 transakcji 95,00
4 do 60 transakcji 150,00
5 do 120 transakcji 275,00
6 do 300 transakcji 600,00
7 do 600 transakcji 800,00

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.


BAZA DANYCH TRANSAKCJI LOKALI:

Podstawowe informacje dotyczące kupna-sprzedaży lokali pozyskiwane są z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), danych gromadzonych przez banki, baz danych indywidualnych rzeczoznawców majątkowych, i innych źródeł. W raporcie, który jest dostarczany klientowi w pliku Excel (.xlc) w formie elektronicznej, znajdują się takie dane jak: adres, jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, data transakcji, cena transakcyjna, cena za m², powierzchnia lokalu, przeznaczenie lokalu).

Obowiązujący Cennik bazy danych transakcji lokali:

Nr Ilość transakcji Cena brutto zł
1 Do 20 transakcji 40,00
2 Do 40 transakcji 72,00
3 Do 60 transakcji 96,00
4 Do 80 transakcji 112,00
5 Do 100 transakcji 120,00
6 Powyżej 100 Ustalana indywidualnie

*Cena brutto obejmuje podatek VAT wysokości 23%.

Baza Danych Lokali jest aktualizowana na bieżąco i udostępniana przez Marzeną Tkaczyk drogą elektroniczną w formie pliku Excel (.xlc) na wskazany przez zamawiającego adres e-mail.

Kontakt: 

Marzena Tkaczyk , adres e-mail: info@ein-epi.eu

Telefon: +48 600393761