REAS

logoreas2007

REAS jest polską firmą doradczą, która od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych. Od 2000 roku firma ta prowadzi monitoring rynku pierwotnego, gromadząc informacje na temat projektów deweloperskich. Dane gromadzone i analizowane przez REAS pozwalają na śledzenie trendów i analizowanie zjawisk zachodzących w poszczególnych segmentach rynku. Stanowią też unikalną w skali rynku bazę wiedzy, która w połączeniu z doświadczeniem kluczowych ekspertów firmy, pozwala na realizowanie szerokiego spektrum projektów doradczych, tworzenie prognoz czy strategicznych opracowań dotyczących nowych obszarów rynku. Od 2017 r. firma realizuje także stały program badawczy poświęcony preferencjom nabywców mieszkań.

Spółka angażuje się również w rozwój nowych, rozwijających się sektorów rynku, takich jak: mieszkania na wynajem, budownictwo dla seniorów, prywatne domy studenckie, inwestycje wakacyjne i condo hotele.

Zespół specjalistów REAS świadczy kompleksowe usługi doradcze dla deweloperów mieszkaniowych, które wspierają realizację celów biznesowych na każdym etapie procesu deweloperskiego.

Nasze kluczowe usługi obejmują min.:

 • dedykowane analizy rynku,
 • analizy lokalizacji,
 • monitoring konkurencji,
 • prospekty informacyjne inwestycji deweloperskich,
 • doradztwo produktowe i finansowe,
 • doradztwo marketingowe i sprzedażowe.

REAS Sp. z o.o./Sp. Kom.
ul. Belwederska 9/103
00-761 Warszawa

Tel: +48 22 380 21 00, Fax: +48 22 380 21 01
www.reas.pl

/English/

REAS is a Polish advisory company with over 20 years of experience on the residential real estate market. Since 2000 the company has been monitoring the primary market, gathering information about developer projects. The data compiled and analysed by REAS allows to track trends and monitor phenomena occurring in the individual market segments. It is also a knowledge base unique in scale on the market which, coupled with the experience of the company’s key experts, allows to execute a variety of consulting projects, prepare forecasts and strategic studies concerning new areas of the market. Since 2017 the company has also been running a research programme focused on the preferences of home buyers.

The company is involved in developing new and prospective market segments, such as rental flats, senior housing, private student halls, holiday homes and condo hotels.

The REAS team of experts provides comprehensive advisory services to residential developers that support their business goals at every stage of development. Our key services include:

 • dedicated reports,
 • site evaluation,
 • competition monitoring,
 • developer projects information sheets,
 • product and financial consulting,
 • marketing and sales consulting.