Słownik nieruchomości

WPROWADZENIE do wydania słownika angielsko-rosyjsko-polskiego

W ramach współpracy rosyjsko-polskiej, jako jeden z projektów realizowanych z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Miast, Europejski Instytut Nieruchomości przygotował wydanie słownika angielsko-rosyjsko-polskiego, obejmującego terminy z szeroko, interdyscyplinarnie rozumianej dziedziny nieruchomości. Projekt nawiązuje do zrealizowanego w 1994 r. przez Krakowski Instytut Nieruchomości – którego kontynuacją jest Europejski Instytut Nieruchomości – wydania Słownika angielsko-polskiego z dziedziny nieruchomości, dofinansowanego wówczas przez fundację amerykańską, the Eastern European Real Property Foundation, pod redakcją Władysława J. Brzeskiego. Słownik, który wstępnie przygotowaliśmy, obejmować będzie około 3000 haseł i zawierać będzie trzy wersje układu haseł: angielsko-rosyjsko-polską, rosyjsko-agielsko-polską i polsko?angielsko-rosyjską. Hasła, w obecnej wersji roboczej słownika, zostały wybrane i opracowane przez ekspertów rosyjskich i polskich w oparciu o najnowszą wiedzę.

Obecnie autorami słownika są ze strony rosyjskiej prof. dr Leonid Czernyszow oraz ze strony polskiej dr Edward P. Kozłowski i dr Władysław J. Brzeski, którym należą się podziękowania za wielki wkład pracy.

Słownik, w obecnej wersji roboczej, jest rozprowadzony wśród uczestników Konferencji KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ A ROZWÓJ MIAST W ZAAWANSOWANYM OKRESIE TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ na nośnikach elektronicznych i został umieszczony także na stronie internetowej Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Pełna publikacja w wersji drukowanej, po weryfikacji i dalszych uzupełnieniach, jest planowana w roku 2013.

Zarząd
Europejskiego Instytut Nieruchomości

POBIERZ SŁOWNIK

W sprawie udostępnienia hasła prosimy o bezpośredni kontakt mailowy:
[email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »