RELACJA „REAL CONNECT 2017”

2017/07/20

Polski rynek nieruchomości komercyjnej od kilku lat pozostaje atrakcyjny miejscem do inwestycji dla międzynarodowych inwestorów w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. W praktyce na stabilną sytuację na tym rynku nie wpłynęły polityczne zmiany zachodzące w EU, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wewnętrzne czynniki wzrostu gospodarczego wciąż przyciągają wielu zagranicznych inwestorów. Dobrą kondycje polskiej gospodarki doceniła również Agencja MODIS, która podniosła dotychczasową ocenę ratingową, co dodatkowo podnosi atrakcyjność polskiego rynku nieruchomości.

Wielu inwestorów instytucjonalnych oraz przedstawicieli największych miast europejskich rok rocznie spotyka się na ważnych międzynarodowych konferencjach i targach, wśród których za najważniejsze uważa się MIPIM w Cannes i Expo Real w Monachium.

W tym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane Targi i Konferencja Nieruchomości Komercyjnych i Inwestycji Real Connect 2017 w Warszawie w Centrum EXPO XXI. Spotkanie stało się doskonałym miejscem do zaprezentowania przez ekspertów informacji i raportów na temat aktualnego stanu inwestycji w Polsce. Na tle innych krajów Europy Środkowo Wschodniej potencjał rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wzbudza zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Warszawski rynek biurowy, który przekroczył już 5 mln m² dalej wykazuje tendencje wzrostową a aktywność deweloperów znajduje odbiorców w lokowanych nowych firmach outsourcing’owych. Podobnie dobra koniunktura panuje na regionalnych rynkach biurowych a poza Warszawą regionalnymi liderami zostają Kraków, Wrocław, Trójmiasto. Coraz większe zainteresowanie wzbudzają wśród najemców i deweloperów Katowice, Łódz, Poznań. Rynek handlowy dysponuje w Polsce 11 mln m² nowoczesnej powierzchni handlowej. Dominują na niej galerie handlowe, sieciowe obiekty wielkopowierzchniowe i coraz częściej funkcjonujące Retail Parki zlokalizowane w mniejszych ośrodkach miejskich. W Polsce aż 50 % istniejących Centrum Handlowych jest obecnych na rynku od co najmniej 10 lat. Deweloperzy planują nie tylko realizacje nowych obiektów ale także modernizacje istniejących centrów.

W trakcie konferencji dyskutowano o aktualnych trendach i zagrożeniach dla rozwoju rynku komercyjnego. Wielu panelistów zwracało uwagę na konieczność skonsolidowania handlu tradycyjnego z sektorami m-commerce i e-commerce. Szczególnie dobra koniunktura dotyczy nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych. Łączne zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych i logistycznych wynoszą 11,6 mln m².

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel „Polska – Ukraina inwestycje po sąsiedzku”. Paneliści dyskutowali o perspektywie rozwoju rynku ukraińskiego, zwracano uwagę na małą jeszcze stabilność gospodarki i stale jeszcze obecną korupcję. Jeśli Targi „Real Connect” mają stać się w przyszłości centrum inwestycji w Europie środkowo-wschodniej to obecność przedstawicieli rynków, które cechuje jeszcze duże ryzyko a jednocześnie mają ogromny potencjał jest niezbędna. Inwestycje w Ukrainie, Rosji i na Białorusi będą niewątpliwi wzbudzały  coraz większe zainteresowanie a ekspercka wiedza i doświadczenie praktyków mogą tę aktywność inwestorów tylko ubezpieczyć.

Organizacja konferencji w postaci branżowych paneli dyskusyjnych z bardzo dobrze przygotowaną obsługą techniczną z udziałem wielu ekspertów i praktyków rynku nieruchomości wzbudziła duże zainteresowanie uczestników targów. Deklaracje przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju  i organizatorów Targów, iż impreza ta ma być platformą współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i inwestorami działającymi na rynku nieruchomości w Polsce. Miejmy nadzieje, iż za kilka lat będziemy mogli jednym tchem wymieniać nie tylko Cannes i Monachium ale także Warszawę, jako miejsce gdzie dyskutuje się i realizuje najważniejsze na europejskim rynku nieruchomości a Warszawa i Real Connect stanie się centrum inwestycyjnym Europy Środkowo – Wschodniej.

Artykuł ukazał się na łamach czerwcowego wydania „The City” Magazyn Nieruchomości Komercyjnych.

1_ZDJĘCIE- Jacek_Kolibski_05Autor artykułu: Jacek Kolibski, Prezes Zarządu EIN

TARGI REAL CONNECT 2017

2017/05/18

W dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Warszawie w Centrum EXPO XXI odbyły się Targi REAL Connect 2017 z inicjatywy polskiego wydawcy magazynu rynku nieruchomości komercyjnych „The City”. Targi te to pierwsze w Polsce i jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej, międzynarodowe targi rynku nieruchomości i inwestycji.

foto-realconnect-6

Targom towarzyszyła Konferencja Real Connect, w której merytoryczny udział wziął Europejski Instytut Nieruchomości. Prezes Jacek Kolibski z ramienia EIN był moderatorem panelu dyskusyjnego pt. „Polska – Ukraina – inwestycje po sąsiedzku”. 

foto-realconnect-5

Prelegentami w panelu byli: Rafał Baniak Wiceprezydent wykonawczy w Pracodawcy RP Rafał Baniak, Juliusz Bolek Przewodniczący Rady Dyrektorów w Instytucie Biznesu Juliusz Bolek, Partner zarządzający w Arzinge Timur Bondaryev, Partner zarządzający w Russel Bedford Poland dr Andrzej Dmowski, Radca prawny i doradca podatkowy, partner zarządzający, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego Mariusz Kawczyński, Prezes zarządu w Growth Business Management Sergii Krasulenko oraz na zaproszenie EIN Dyrektor w Ready Invest dr Taras Nakonecznyj z Ukrainy. Podczas panelu dyskutowano w 4 tematach: Sytuacja gospodarcza Ukrainy, Czy ukraiński kapitał jest widoczny na polskim rynku inwestycyjnym?, Aktywność polskich podmiotów na rynku ukraińskim oraz kierunki współpracy polsko-ukraińskiej.

foto-realconnect-9

foto-real connect-2fotorealconnect-10foto-realconnect-1

foto-realconnect-8fotorealconnect-10fotorealconnect-4

Fotografie z serwisu internetowego www.realconnect.pl

Podczas trwającej dwa dni konferencji odbyło się szereg sesji oraz inspirujących paneli dyskusyjnych., prezentacji ekspertów  i praktyków rynku, którzy podzielili się wiedzą na temat strategii, trendów, a także wyzwań stojących przed rynkiem nieruchomości w najbliższych latach.

Targi REAL CONNECT 2017 – to okazja do przedstawienia   oferty  najbardziej dynamicznych firm,  instytucji, dużych metropolii i mniejszych miejscowości, dołączając do tego zakresu  regiony z Europy Środkowo-Wschodniej.
Targi dotyczą rynku gruntów, nieruchomości handlowych, biurowych, magazynowych, logistycznych, sportowych oraz apartamentowych. Problematyka targów uwzględni także finansowanie, budowę i rozbudowę obiektów, zarządzanie, marketing jak również transakcje na rynku nieruchomości.

Inicjatywę organizacji Targów podjął polski (to ważne szczególnie na tym rynku zdominowanym przez zagraniczne podmioty) wydawca magazynu rynku nieruchomości komercyjnych „The City”, co miesiąc od kilku lat trafiającego do 5 000 firm w Polsce i za granicą. Medialne wsparcie naszych wydawanych w języku polskim i angielskim magazynów (The City, Property Book, Office Book, Almanach Centrów Handlowych, Land Properties Poland, Warehouse & Logistics Review) i partnerów branżowych oraz międzynarodowa promocja (m.in. podczas ważnych imprez rynku inwestycji i nieruchomości w Cannes – mipim, mapic, Monachium – Expo Real i innych europejskich i pozaeuropejskich wydarzeń, jak np. targi w Dubaju) tworzą podstawy dla szerokiego zasięgu naszego wydarzenia.

Celem imprezy jest, we współpracy z instytucjami państwowymi, samorządami i biznesem działającym w Polsce, stworzenie wydarzenia, które będzie pokazywać Polskę jako centrum inwestycyjne Europy Środkowo-Wschodniej. REAL CONNECT będzie miejscem prezentacji możliwości inwestycyjnych miast i regionów oraz ofert biznesu dla inwestycji samorządowych i komercyjnych, miejscem do nawiązania i ugruntowania kontaktów biznesowych tego rynku.

REAL CONNECT to miejsca spotkań biznesowych dla Europy Środkowo-Wschodniej szeroko promującego gospodarczą atrakcyjność Polski.

Więcej o  imprezie w serwisie internetowym targów: http://www.realconnect.pl/

TARGI INVESTATE POLAND 2017

2017/04/24

Europejski Instytut Nieruchomości wystąpił z panelem dyskusyjnym pt. „Uwarunkowania urbanistyczne przy realizacji inwestycji komercyjnych” na Konferencji, która odbyła się 21 kwietnia w ramach trwających od 21 do 23 kwietnia Targów Investate Poland 2017.IMAG0300-male

Od lewej strony: Janusz Lipiński, Andrzej Zaborowski, Joanna Iwanowska-Nielsen, Stephane Duretz, Jacek Kolibski

Honorowym Patronatem Targi objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także wspólnie z Instytutem – związek Powiatów Polskich, Agencja Inwestycji i Handlu SA Invest in Polen , Związek Gmin Wiejskich rzeczypospolitej Polskiej, Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza, Polsko-Norweska Izba Gospodarcza, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Polsko-Chińskie Forum Współpracy, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Polsko-Fińska Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Targi odbyły się w Międzynarodowym Centrum Targowo- Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą, jako prestiżowa Impreza o zasięgu międzynarodowym. Jej celem było przedstawienie szerokiej rzeszy inwestorów z kraju i zagranicy aktualnej oferty wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę terenów przygotowanych przez ich właścicieli. Była to doskonała okazja do promocji regionów, ale też dużych parków technologicznych i przemysłowych w Polsce, pokazania ich jako wyjątkowych miejsc do prowadzenia biznesu. W imprezie udział wzięło około 50 wystawców z Polski w tym Parki Technologiczno-Przemysłowe, Specjalne Strefy Ekonomiczne, Jednostki Samorządowe: Gminy, Powiaty, Województwa, Izby Handlowe a także przedsiębiorstwa poszukujące terenów pod inwestycje.

Lista wystawców znajduje się pod adresem: http://www.investate-poland.eu/aktualnosci/wystawcy-lista

Foto_invest_1

Targom towarzyszyła Konferencja, która obejmowała 6 wystąpień, 2 prezentacje i 1 panel dyskusyjny, który przygotował między innymi Instytut. Konferencję otworzyło wystąpienie przedstawiciela Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawna PAIiIZ) Dariusza Dudy w temacie wsparcia inwestycji poprzez granty rządowe oraz rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce do roku 2020 i jej wpływu na atrakcyjność terenów inwestycyjnych. W kolejnych wystąpieniach, dyrektor Polsko Francuskiej Izby Gospodarczej omówiła temat czego poszykuje inwestor francuski na polskim rynku a Krzysztof Szulc z Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej przedstawił temat norweskich inwestycji w Polsce w kontekście wzrostu i spadku. Prezes Polsko-Fińskiej Izby Gospodarczej Tomasza Orłowicz natomiast przybliżył zagadnienie czy Polska jest atrakcyjnym partnerem dla inwestorów z Finlandii. Następnie Marzena Mażewska, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce wystąpiła z prelekcją na temat inwestycji w dobrym towarzystwie. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wrocławskiego parku Technologicznego Sławomir Najniger przedstawiła Wrocław jako najlepsze miejsce dla inwestorów. W panelu EIN udział wzięli: Janusz Lipiński Wiceprezes zarządu EIN, Joanna Iwanowska – Nielsen Członek Rady programowej, Andrzej Zaborowski Architekt i urbanista Architecture AZ Desing oraz Stephane Duretz Dyrektor ds. ekspansji Castorama Polska. Moderatorem był Jacek Kolibski Prezes Instytutu. Na zakończenie konferencji zaprezentowały swoje tereny inwestycyjne miasta: Malbork oraz Radzymin, Kobyłka, Dąbrówka w postaci jednej grupy pod nazwą 3areas.pl.

IMAG0301-maleIMAG0307-maleIMG_1120

Foto i redakcja: R. Talaga

targi-podziekowanie

SŁOWO NA POŻEGNANIE …

2017/01/29

Bogdan Rogatko_

Bogdan Rogatko, chciało by się rzec człowiek renesansu, któremu przyszło żyć w jakże trudnych czasach, związany z niezależnymi polskimi wydawnictwami, wybitny krytyk literacki, były dyrektor wydawnictwa literackiego w Krakowie, poeta, twórca wielu opowiadań i felietonów z których przebija radość życia i dystans do zdarzeń które służyły za kanwę powstania.

Człowiek kultury, który odcisnął spore piętno na krakowskim środowisku literackim, współtwórca i wydawca przez wiele lat Dekady Literackiej i Nowej Dekady Krakowskiej.

W okresie próby w stanie wojennym pisał miedzy innymi pod pseudonimem Józefa Daneckiego dla „Kultury” paryskiej i dla wielu wydawnictw drugiego obiegu i o tym wszystkim w dniu jego pożegnania na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w bardzo pięknej opowieści o życiu naszego Przyjaciela Bogdana mówił Michał Zabłocki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału w Krakowie.

Ta działalność na niwie kultury w środowisku krakowskim ale nie tylko, jest powszechnie znana a pod koniec życia jego talent literacki i ogromna pracowitość, zaowocowały przygotowaniem swoistej sagi rodowej, jakże licznymi odniesieniami i do historii Polski i jej współczesnych wydarzeń. Jak to bywa w życiu, promocja ostatniego wydania tej szczególnej historii rodzinnej na tle wielu wieków polskiej przeszłości i teraźniejszości odbędzie się w najbliższym czasie w Krakowskim Oddziale Związku  Literatów Polskich.

Ale Bogdan miał też inną twarz. Kiedy w latach 90, tworzyliśmy instytucje budujące podstawy gospodarki rynkowej, to Bogdan aktywnie włączył się do pracy w Krakowskim Instytucie Nieruchomości wykorzystując swój talent, wiedzę, a przede wszystkim rzetelność i pracowitość w prowadzeniu i rozwijaniu działalności Instytutu. Niezliczone artykuły w Świecie Nieruchomości, których sam był autorem, ale również do których powstania przyczynił się mobilizując liczne grono ekspertów związanych z KIN-em, stanowiły w latach 90 istotny głos środowiska ekonomistów prawników i wielu ekspertów z różnych dziedzin do powstania profesjonalnego rynku nieruchomości i budowania etosu zawodów z nim związanych.

Jak pięknie powiedział Kazimierz Kirejczyk na wieść o jego odejściu: „Poeta, krytyk literacki, który znakomicie odnajdywał się w świecie ekonomii i biznesu. Miał poszanowanie dla prawa i zrozumienie dla ludzkich potrzeb i godności człowieka”.

Wilno zbior

Kiedy z gronem Przyjaciół i ekspertów z Krakowskiego Instytutu Nieruchomości spotkał się na konferencji w Wilnie w 2006 r. to znakomicie wyczuł nowe wyzwania jakie stanęły przed propaństwowo nastawionymi ekspertami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Z ogromną życzliwością przystąpił to tworzenia Fundacji Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Wydawać by się mogło, że powstała jedna z wielu organizacji, która swoim celem uczyniła upowszechnianie różnorodnych europejskich norm na rynku nieruchomości, z wykorzystaniem doświadczeń prawodawstwa i zmian jakie przechodziły rynki nieruchomości w krajach europejskich. Tu obejmując funkcję w Zarządzie służył swoim talentem i umiejętnością redagowania w sposób jasny i zwięzły różnorodnych wydawanych przez Instytut monografii, podręczników i opracowań. Dobrze służą one do dziś w rozwijaniu i cywilizowaniu rynku nieruchomości w Polsce.

Wroclaw

Publicznie ta strona jego działalności, jest mniej znana, ale bez jego codziennego trudu nie było by tych ponad 10 lat działalności Fundacji, jej sukcesów i stałego upowszechniania misji cywilizowania i godnego funkcjonowania ludzi i instytucji w świecie biznesu i ekonomii.

Wydawnictwa przy których pracował uzyskiwały nagrody i wyróżnienia w tym „Nagrodę Specjalną Ministra Infrastruktury za wysoki poziom edytorski oraz wnikliwą prezentację problematyki z dziedziny gospodarki nieruchomościami w 2009 roku”. Był niestrudzonym redaktorem Property Journal i mobilizował nas Członków Fundacji do odpowiadania na jego łamach, na bieżące problemy, wyzwania związane z rynkiem nieruchomości.

Sam był autorem kilku znakomitych artykułów, których historyczna wiedza i umiejętność docierania do jakże różnorodnych źródeł pozwalały na ciekawe i często zaskakujące opinie o współczesnych problemach związanych z rewitalizacją, urbanistyką czy problemami prawnymi („Rzymskie nieruchomości”).

W ostatnich latach zmagający się z chorobą i bólem zachował czas i chęć pomocy innym, do końca współpracował zarówno na polu krytyki literackiej jak  i działalności EIN-u w rozwiązywaniu nie tylko bieżących problemów, ale budowaniu perspektyw na kolejne lata.

W naszym gronie pozostanie o Nim pamięć, jako o uśmiechniętym dobrym, życzliwym człowieku i stale będziemy wracać do jego dorobku tego literackiego i tego eksperckiego bo wnosił do swojego kręgu światło, które nie przemija.

Bogdan Rogatko

Bogdan Rogatko
Pseudonimy: Józef Danecki, Mikołaj Ruszkowski, Quidam, Dżoker
Kryptonim: BO-RO
edytor, krytyk literacki, publicysta

Nagrody:
Nagroda „Życia Literackiego” za książkę Zofia Nałkowska w 1981 r.
Nagroda Polcul Foundation (zwana „polcule”) za działalność kulturalną w 1988 r.
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od roku 1989.

Urodził się w roku 1940 w Hebdowie koło Proszowic. Po ukończonych studiach polonistycznych na UJ rozpoczął pracę zawodową w Wydawnictwie Literackim, trzy lata pracował naukowo na UJ, pracował też w Krakowskim Oddziale PWN-u oraz w tygodniku „Życie Literackie”, w którym był kierownikiem działu krytyki literackiej. Po weryfikacjach dziennikarskich w stanie wojennym miał zakaz pracy w prasie wydawanej przez RSW Prasa-Ruch. W latach 1984-1989 współredagował pismo podziemne „Miesięcznik Małopolski” oraz był szefem podziemnego wydawnictwa „Libertas”. W roku 1988 przebywał na stypendium Jerzego Giedroycia w Paryżu.

W latach 1990-1992 dyrektor Wydawnictwa Literackiego, następnie prezes Krakowskiej Fundacji Kultury. i dyrektor Krakowskiego Instytutu Nieruchomości. Do roku 2005 wydawał z ramienia Krakowskiej Fundacji Kultury „Dekadę Literacką”.

Od wielu lat zajmował się krytyką i historią literatury, publikował na łamach „Współczesności”, „Tygodnika Powszechnego”, „Życia Literackiego”, „Miesięcznika Literackiego”, „Literatury”, „Pamiętnika Literackiego”, Studiów Estetycznych”, pism podziemnych i emigracyjnych, jak :Kultura” paryska czy „Kontakt”. Członek redakcji „Dekady Literackie”, na łamach której publikował eseje i artykuły. Aktualnie członek „Nowej Dekady Krakowskiej”.

Wiceprezes Krakowskiej Fundacji Literatury, wydawcy „Nowej Dekady Krakowskiej”, wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości.

Autor książek: Utopia Młodej Polski, 1972, Zofia Nałkowska, 1980, Linie przerywane, 1988, Czas zbliżeń. Szkice i wspomnienia, 2015, w przygotowaniu Kraków literacki.

Jacek Kolibski

1_ZDJĘCIE- Jacek_Kolibski_05

część-konferencyjna,-omawiana-ustawa-o-obrocie-gruntami

Grupa WGN jest już na rynku 25 lat

Grupa WGN w maju 2016 r. świętowała szczególne wydarzenie – swoje ćwierćwiecze istnienia na rynku. Firma została założona w 1991 roku i od tego czasu działa z sukcesem na rynku krajowym i zagranicznym. Uroczystości odbywały się w reprezentacyjnych salach Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia i połączone zostały z konferencją szkoleniową: 42 Kongresem Grupy WGN. Czytaj dalej

apartamenty we Wrocławiu

Proporcjonalność ochrony praw lokatorów i praw właścicieli – czy ogranicza zainteresowanie inwestowaniem w mieszkania na wynajem?

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wywołuje częste komentarze uczestników rynku nieruchomości. Między innymi, jako główny „hamulec” rozwoju budownictwa na wynajem wskazuje się na niezachowane proporcje praw właścicieli nieruchomości i praw lokatorów[1]. Szczególnie, gdy już z samej nazwy wynika, iż ustawa chroni prawa lokatorów, a nie odnosi się do praw właścicieli nieruchomości, które są przedmiotem najmu. Czytaj dalej

Boleslaw Meluch

Popyt na własne mieszkania będzie malał – WYWIAD

Co dalej z rynkiem mieszkaniowym w Polsce, jak polityka cenowa banków przełoży się na popyt w kolejnych latach, co z negatywnymi tendencjami demograficznymi i rosnącym wkładem własnym kredytów hipotecznych? O sytuacji na rynku kredytowym i w mieszkaniówce z Bolesławem Meluchem – ekspertem Związku Banków Polskich – rozmawia Marcin Moneta, redaktor naczelny komercja24.pl Czytaj dalej