PROJEKT „ODBUDOWA MIAST UKRAINY W WYNIKU WALKI” – MATERIAŁY DO POBRANIA

 

Określenie orientacyjnego poziomu strat wojennych

Визначення приблизного рівня втрат війни ukr

12.08.2022 odbyło się pierwsze posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy ekspertów dotyczące organizacji projektu “Metodologia wyceny zniszczeń wojennych w zakresie nieruchomości i infrastruktury technicznej w Ukrainie, na przykładzie miasta Charkowa”.

Głównym celem projektu jest  opracowanie i realizacja metodologii, wyceny szkód oraz określenie perspektyw i projektów związanych z odbudową infrastruktury technicznej i gospodarczej Ukrainy.

Posiedzenie odbyło się zdalnie z udziałem ekspertów polskich i ukraińskich. Prace w Ukrainie realizowane są w ramach Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. Beketova, w 6 grupach zadaniowych:

GRUPA PROJEKTOWO-BADAWCZA
GRUPA KOSZTÓW-WYCENA INWESTYCJI
GRUPA ORGANIZACJI PRACY
GRUPA INŻYNIERYJNO-GEODEZYJNA
GRUPA EKSPERCKO-OCENIAJĄCA
GRUPA WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

 Eksperci polscy przygotowali zarys metodologii pracy dla całego zespołu, ze wskazaniem wiodących tematów i przekazali go  ukraińskim ekspertom.

W podsumowaniu spotkania prof. Kostiantyn Mamonov, prorektor Charkowskiej Uczelni, stwierdził dużą zbieżność w zakresie opracowanych wstępnie dokumentów oraz podziękował ekspertom Europejskiego Instytutu Nieruchomości za zainicjowanie projektu oraz zaproszenie Uczelni ukraińskiej do udziału w tym programie.

W imieniu Instytutu Prezes Jacek Kolibski podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za udział, a  ekspertom zarówno z Polski jak i Ukrainy za przygotowanie materiału. Kolejne spotkanie przewidujemy w połowie września br.

Autor:

Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości

Wizyta w zakładzie domów prefabrykowanych HAUSWERK

Europejski Instytut Nieruchomości zorganizował dla Katedry Projektowania Architektoniczno-Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (https://a4.pk.edu.pl/?p=1704 ),
wizytę w zakładzie domów prefabrykowanych HausWerk
w Krzeszowicach w dniu 20 maja 2022 r.
dom ein
Wizytacja miała na celu poszerzenie wiedzy uczestników Międzynarodowych studenckich warsztatów
odbywających się w ramach
Grantu Erasmus+ High Performance Solution in Wood (HiBiWood)
z zakresu:
projektowania w drewnie, wykorzystywanej technologii,
a także trendów budownictwa drewnianego.
Przedstawiono informacje o firmie i projekcie badawczo-rozwojowym, którego efektem było opracowanie innowacyjnej technologii budowy domów w systemie ciężkiego szkieletu niemieckiego.
Na koniec  uczestnicy warsztatów mogli zwiedzić halę produkcyjną.
Fundację reprezentował Wiceprezes EIN-u
Jacek Wojciechowicz.
Uprzejmie dziękujemy firmie HAUSWERK za współpracę i możliwość przeprowadzenia warsztatów w Państwa firmie.
Autor:
Jacek Kolibski, Prezes Zarządu EIN

WZÓR UMOWY NAJMU WRAZ Z PROTOKOŁEM W JEZ. POLSKIM I UKRAIŃSKIM

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją na rynku nieruchomości w Polsce oraz toczącą się wojną w Ukrainie, wiele osób poszukuje informacji na temat wynajmu mieszkań/lokali osobom uciekającym
z terenów Ukrainy. Jednocześnie uchodźcy również poszukują pomocy w kwestiach formalnych związanych ze swoim zakwaterowaniem. Poniżej udostępniamy do wykorzystania wzór umowy dla wynajmujących oraz dla najemców/uchodźców z Ukrainy wraz z protokołem przekazania lokalu. Dokumenty można pobrać w języku polskim i ukraińskim.

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO PL

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY WYNAJMU LOKALU MIESZKALNEGO_PL

*Wzór umowy wraz z protokołem w języku polskim został nam udostępniony przez Grupę WGN.

 

 

Пані та панове,

У зв’язку з нинішньою ситуацією на ринку нерухомості в Польщі та війною, що триває в Україні, багато людей шукають інформацію у зв’язку з орендою квартир/приміщень людям, які тікають з України. У той же час біженці також звертаються за допомогою в формальних питаннях, пов’язаних з їх проживанням. Тому нижче ми надаємо шаблон договору для орендодавців та орендарів/біженців з України разом із протоколом передачі приміщення. Документи можна завантажити польською та українською мовами.

ДОГОВІР ОРЕНДИ_UKR

РОТОКОЛ НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ_UKR

* Шаблон договору з протоколом польською мовою нам надала WGN Group.

Rekomendacje MEiN dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczące działań na rzecz obywateli Ukrainy

Dnia 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego:

  1. Możliwość ubiegania się obywateli Ukrainy i stypendium socjalne i kredyt socjalny.
  2. Możliwość kontynuacji kształcenia przez obywateli polskich i obywateli Ukrainy.
  3. Dla studentów kierunków medycznych, opłaty za studia niestacjonarne  albo studia w języku obcym będą pobierane w wysokości nieprzekraczającej wysokości opłat za te studia na uczelni w Ukrainie.
  4. Obywatele Polski i Ukrainy mogą zostać zatrudnieni w uczelni/jednostce naukowej/PAN/instytucie badawczym/sieci Łukasiewicza bez przeprowadzenia konkursu.

Więcej szczegółowych informacji zamieszczonych jest w dokumencie poniżej a także na stronie Ministerstwa.

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/583

Informacje i rekomendacje dla uczelni – Ukraina

 

POMOC UKRAINIE

W godzinach próby członkowie Rady Fundacji wraz z Zarządem i Fundatorami Europejskiego Instytutu Nieruchomości przekazują wyrazy wsparcia, solidaryzując się z narodem i instytucjami Ukrainy, z naszymi przyjaciółmi z Kijowa, Charkowa, Odessy, Jużnego, z którymi EIN współpracował przy wielu projektach kilkanaście lat. Jednocześnie stanowczo potępiamy agresję Rosji przeciw demokratycznemu krajowi, naruszając jego suwerenność.

Jesteśmy gotowi nieść pomoc w różnych formach w szczególności zbiórka medykamentów (m.in. środki opatrunkowe), ale także środki podstawowej egzystencji (woda, produkty żywnościowe, koce, śpiwory, mydło, ręczniki i inne).

Zachęcamy do pomocy za pośrednictwem naszego Instytutu. Bądźmy w tych trudnych czasach solidarni z Ukrainą  i okażmy nasze człowieczeństwo.

Adres zbiórki:

Europejski Instytut Nieruchomości
Oddział w Krakowie:
Ul. Jana Pietrusińskiego 3/6,
30-321 Kraków
Tel. +48 12 294 02 75
E-mail: info@ein-epi.eu

Numer rachunku bankowego Fundacji:

44 1240 1053 1111 0010 1009 7244

ДОПОМОГА УКРАЇНІ

У ці скрутні част члени ради Фонду разом з керівництвом і засновниками Європейського інституту нерухомості висловлюють підтримку, солідаризуючись з народом та інститутами України, з нашими друзями з Києва, Харкова, Одеси, Южного, з якими EIN співпрацював за багатьма проектами кілька років. Водночас ми рішуче засуджуємо агресію Росії, яка порушила суверенітет демократичної країни.

Ми готові надати допомогу в різних формах, зокрема збір медикаментів (наприклад, перев’язувальні засоби), а також засоби основного існування (вода, продукти харчування, ковдри, спальні мішки, мило, рушники та інші).

Ми рекомендуємо вам допомогти через наш інститут. Давайте будемо в ці важкі часи солідарні з Україною і прояви мо людяність.

Адреса збору:

Європейський Інститут Нерухомості
Філія в Кракові:
Вул. Яна Петрушинского 3/6,
30-321 Краків
Тел.+48 12 294 02 75
E-mail: info@ein-epi.eu

 

Translate »