EIN w mediach

Rynek Finansowania Nieruchomości / Instrumenty Finansowania Nieruchomości (marzec 2017 r.) – Bolesław Meluch, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, Wiceprezes Zarządu EIN

Artykuł: Mieszkalnictwo dla seniorów – wykorzystanie wartości ekonomicznej nieruchomości seniora

„Kasy Oszczędnościowo-Budowlane – propozycje wymogów ich funkcjonowania” (październik 2016 r.) –  Bolesław Meluch, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, Wiceprezes Zarządu EIN

Artykuł: Kasy Oszczędnościowo-Budowlane – propozycje wymogów ich funkcjonowania

Miesięcznik Kapitałowy (marzec 2012)Jacek Kolibski, Prezes Zarządu Europejskiego Instytutu Nieruchomości „Katastralna Sprawiedliwość” 

Tytułem wstępu
Treść artykułu PDF

Finansowanie Nieruchomości (1/2012) –  Bolesław Meluch, Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich; „Rola banku w procesie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w swietle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego z dn 14 września 2011 r.” treść artykułu PDF

Finansowanie Nieruchomości (4/2011) –  Bolesław Meluch, Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich; „Wybrane formy kredytowania budownictwa mieszkaniowego i kredytowania nabywców mieszkań” treść artykułu PDF

Finansowanie Nieruchomości (3/2011) –  Bolesław Meluch, Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich; „Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transkacjach deweloperskich”  treść artykułu PDF

Property Journal PGN  (marzec 2010) – Renata Kałużna, dyrektor zarządzający SC Consulting (na zaproszenie EIN) „Jak Feniks z popiołów” treść artykułu PDF

Property Journal PGN  – Łukasz Oko-Matuszewski, rzeczoznawca majątkowy, Polanowscy Nieruchomości (na zaproszenie EIN) „Rynek Nieruchomości – rynek inwestycyjny cz.1” treść artykułu PDF

Property Journal PGN (styczeń 2010) – Podsumowanie roku 2009: Jacek Kolibski „Refleksje na koniec roku. Bonarka City Center – największe centrum handlowe w naszej części Europy”, Władysław Brzeski „Opodatkowanie nieruchomości wymaga modernizacji”, Bolesław Meluch „Hipotecznie rok niezły – społecznie trudny”, Joanna Iwanowska „Zmiany”, Grzegorz A. Buczek „Stracony rok”, Edward Kozłowski „Czas na partnerstwo publiczno-prywatne”, Kazimierz Kirejczyk „Rok kryzysu na rynku pierwotnym”, Janusz Lipiński „Rok zastoju na rynku nieruchomości komercyjnych”, Bogdan Rogatko „Trudny rok dla instytucji pozarządowych”   treść artykułu PDF

Property Journal PGN (listopad 2009) – Kazimierz Jurek, członek Rady Fundacji EIN „Perspektywy zawodów nieruchomościowych w świetle projektu ustawy o działalności usługowej”

Property Journal PGN (listopad 2009) – Bogdan Rogatko, wiceprezes EIN „Prawo zabudowy w świetle reformy prawa użytkowania wieczystego”

Property Journal PGN (wrzesień 2009) – Bogdan Rogatko, wiceprezes EIN „Wartość artystyczna a wartość użytkowa kamienicy mieszczańskiej”

Property Journal PGN (wrzesień 2009) – Kazimierz Jurek, członek Rady Fundacji EIN „Kalendarium Legislacyjne”

Property Journal PGN (lipiec 2009) – Jacek Kolibski, prezes EIN „Komercjalizacja nieruchomości”

Property Journal PGN (maj 2009) – Bogdan Rogatko, wiceprezes EIN „Sytuacja na polskim rynku nieruchomości w świetle działań antykryzysowych”

Property Journal PGN  (2009) – Joanna Iwanowska, wiceprezes EIN „Zmienny węgierski klimat” treść artykułu PDF

Gazeta Lubuska „Sieci wezmą miasto?” (31.03.2009) dot. raportu nt. handlu w Gorzowie Wlkp. treść artykułu PDF

Property Journal PGN (styczeń 2009) – Jacek Kolibski & Bogdan Rogatko „EIN – Europejski Instytut Nieruchomości, think-tank na rynku nieruchomości”

Property Journal PGN (listopad 2008) – Kazimierz Jurek, członek Rady Fundacji EIN „Kalendarium Legislacyjne”   treść artykułu PDF

Property Journal PGN (listopad 2008) – Jacek Kolibski, prezes EIN „Wykorzystać szansę”  treść artykułu PDF

Property Journal PGN (listopad 2008) – Edward Kozłowski, przewodniczący Rady Fundacji EIN „Nieruchomości handlowe w Polsce”  treść artykułu PDF

Property Journal PGN (wrzesień 2008) – Bohdan Chełmiński, współpracownik EIN „Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali eksponowane na rynku nieruchomości”  treść artykułu PDF

Property Journal PGN (wrzesień 2008) – Grzegorz Buczek, członek Rady Fundacji EIN „Konsultacje projektu ustawy zmieniającej Prawo budowlane oraz Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”  treść artykułu PDF

Property Journal PGN (wrzesień 2008) – Bolesław Meluch, wiceprezes EIN „Warunki rozwoju finansowania mieszkalnictwa na rynkach wschodzących”  treść artykułu PDF

Property Journal PGN (wrzesień 2008) – Kazimierz Jurek, członek Rady Fundacji EIN „Kalendarium Legislacyjne”  treść artykułu PDF

Property Journal PGN (wrzesień 2008) – Bogdan Rogatko, wiceprezes EIN „ERES w Krakowie”  treść artykułu PDF

Property Journal PGN (lipiec 2008) – Joanna Iwanowska, wiceprezes EIN „Całkiem Nowy Region – Bułgaria” cz.II  treść artykułu PDF

Property Journal PGN (lipiec 2008) – Grzegorz Buczek, Bogdan Rogatko, wiceprezes EIN „Projekt zmian ustawy. Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” treść artykułu PDF

Property Journal PGN (kwiecień-maj 2008) – Jacek Kolibski, prezes EIN „Inwestycje mieszkaniowe w Katowicach” treść artykułu PDF

Property Journal PGN (kwiecień-maj 2008) – Bogdan Rogatko, wiceprezes EIN „Rynek mieszkaniowy w Europie Środkowej” treść artykułu PDF

Property Journal PGN (marzec 2008) – Bolesław Meluch, wiceprezes EIN „Biała Księga Integracji Rynków Kredytów Hipotecznych Unii Europejskiej”

Property Journal PGN (marzec 2008) – Janusz Lipiński, członek Rady Fundacji EIN „Nieruchomości handlowe. Składniki oferty handlowej”

Dziennik Polski (luty 2008) – Jacek Kolibski, prezes EIN „Miejsce dobrze przygotowane”  treść artykułu PDF

Rzeczpospolita (maj 2006) – „Jak uniknąć kiczu i tandety” (wypowiedź Grzegorza Buczka, członka Rady EIN) treść artykułu PDF

GŁOS W SPRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Dr Władysław Jan Brzeski – „Użytkowanie wieczyste w gospodarkach rynkowych” – (1999) – treść artykułu

Dr Władysław Jan Brzeski – „Użytkowanie wieczyste w gospodarkach rynkowych” – Raport dla Ministerstwa (1996) – treść raportu

Dodaj komentarz