SZAN

szan-logo

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości (SZAN) zostało zarejestrowane 12 września 1996 r. w Krakowie i liczyło wówczas 21 członków założycieli. Było pierwszą w Polsce organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami. Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości jest współzałożycielem Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości skupiającej stowarzyszenia i organizacje zarządców z całej Polski.

Obecnie SZAN w Krakowie zrzesza ok. 200 osób fizycznych zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami mienia publicznego, komercyjnymi, spółdzielczymi, wspólnotami mieszkaniowymi, kamienicami czynszowymi. Stowarzyszenie, którego terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami z całego kraju.

Celem stowarzyszenia jest dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków, stwarzanie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalenie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej; kształtowanie wizerunku zarządcy jako profesjonalnego powiernika i mediatora, wpływanie na jak najlepszą społeczną opinię o tym zawodzie; odgrywanie roli forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii; uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, mające wpływ na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami; ochrona interesów całej grupy zawodowej oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi innych przedstawicieli profesji nieruchomościowych.

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości
ul. Morawskiego 5, pokój 129, 30-102-103 Kraków, Poland
tel/faks: +48 12 422 31 28, 797 382 532

e-mail: [email protected]
www.szan.org.pl

Dodaj komentarz