WYKAZ

wybranych aktów prawnych dotyczących nieruchomości od 3 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r.

 1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń od wydatków na cele mieszkaniowe w 2014 r. (M. P. z dnia 10 grudnia 2013 r. poz. 992).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. z dnia 4 lutego 2014 r. poz. 164).
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z dnia 7 lutego 2014 r. poz. 164).
 4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (dz. U. z dnia 12 lutego 2014 r. poz. 195).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z dnia 17 lutego 2014 r. poz. 210).
 6. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. z dnia 19 lutego 2014 r. poz. 222).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. z dnia 27 lutego 2014 r. poz. 249).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z dnia 4 marca 2014 r. poz. 266).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 marca 2014 r. poz. 328).
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z dnia 17 marca 2014 r. poz. 329).
 11. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M. P. z dnia 14 lutego 2014 r. poz. 141).

Opracował
Kazimierz Jurek
Europejski Instytut Nieruchomości