Więcej z działu konferencje

14-15 maja 2010, Wrocław – konferencja Rynek mieszkaniowy po kryzysie? Formy organizacji i finansowania. Technologie i doświadczenia, towarzysząca wiosennej edycji Targów MID Mieszkanie Inwestycje Dom

8-9 kwietnia 2010, Wrocław – konferencja Planowanie przestrzenne a rozwój regionalny i aglomeracyjny (zorganizowana wspólnie z WARR)
informacja

9 grudnia 2009, Warszawa – konferencja szkoleniowa Prawo zabudowy i jego wpływ na przyspieszenie procesu inwestycyjnego (zorganizowana przez firmę SC Consulting przy współpracy z EIN)

23-24 czerwca 2009, Warszawa – XII Międzynarodowa Konferencja IPTI Wpływ wartości dodanej na rozwój miast. Rola podatku od nieruchomości w finansach lokalnych.

maj 2009, Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury – Reforma prawa użytkowania wieczystego – prawo zabudowy, międzynarodowa konferencja szkoleniowa zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury

czerwiec 2008, Warszawa, Klub Bankowca – Instrumenty i warunki finansowania  rynku nieruchomości w Polsce,  konferencja zorganizowana wspólnie z miesięcznikiem RNW szczegółowe informacje

kwiecień 2007, Wrocław, REFE – Potencjał inwestycyjny Europy Środkowo-Wschodniej – wykłady przedstawicieli EIN: Grzegorz Buczek – „Planowanie przestrzenne a lokalny rynek nieruchomości”, Leszek Michniak – „Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych we Wrocławiu”, Jacek Kolibski – „Rynek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Krakowie”, Joanna Iwanowska – „Rynek nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych w Rumunii”.

Konferencje, Sympozja, Fora dyskusyjne, Warsztaty  z udziałem przedstawicieli EIN:

22-23 sierpnia 2012 Sao Paulo Konferencja IPTI RICS
International Property Tax Diversity in Reform Considerations z udziałem dr Władysława Jana Brzeskiego.
programprezentacja, podsumowanie

30-31 maja 2012 r. Waszyngton V Światowa Konferencja, O finansowaniu mieszkalnictwa w krajach transformacji z udziałem dr Władysława Jana Brzeskiego.
program , prezentacja

XXXIV Kongres Grupy WGN, Krynica Zdrój, maj 2012 w ramach którego odbyła się konferencja „Wiedza i profesjonalizm w pracy pośrednika” z udziałem Prezesa Jacka Kolibskiego

01 – 02 grudnia 2011 r. Warsztaty  Prawników dot. Podatku od nieruchomości, z udziałem dr Władysława Jana Brzeskiego.
prezentacja 1, prezentacja 2, prezentacja 3

XXXIII Kongres Grupy WGN, Trzebieszowice, październik 2011 – moderator Prezes Jacek Kolibski z ramienia Europejskiego Instytutu Nieruchomości

28-30 września 2011 r., Katowice XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych z udziałem dr Władysława Jana Brzeskiego, prezentacja 1 oraz Grzegorza Buczka, wystąpienie

13 września 2011 r. Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski z udziałem dr Władysława Jana Brzeskiego.
prezentacja

26-27 maja 2011 r. Europejski Kongeres Finasowy z udziałem dr Władysława Jana Brzeskiego
prezentacja

20 maja 2011 r. Kongres Budownictwa „Przestrzeń publiczna
a jakość życia i zamieszkiwania” z udziałem Grzegorza Buczka
prezentacja

XXX Kongres Grupy WGN, Szklarska Poręba, kwiecień 2010 – gościnne wystąpienie prezesa Jacka Kolibskiego nt. „Zapinanie transakcji sprzedaży terenów komercyjnych” prezentacja
Panel dyskusyjny pt. „Krach na polskim rynku nieruchomości – czarnowidztwo czy rzeczywistość?” zorganizowany przez Akademię Abitania, Warszawa, 15.10.2008 r. – uczestnik panelu: Bolesław Meluch.

15-th Annual European Real Estate Society Conference 2008 „15 years of RE Market Transition in PL – boom, Bust or both?”, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, czerwiec 2008 r. – moderator panelu Władysław J. Brzeski, paneliści: Grzegorz Buczek, Kazimierz Kirejczyk, Janusz Lipiński i Henryk Rand
prezentacja

TIMON: „and its Investment Opportunities in New EU”, Bukareszt, marzec 2007 – wykładowcy EIN: Joanna Iwanowska Janusz Lipiński, Bolesław Meluch.

SIMA, Madryt, maj 2007r. – wykładowca z EIN: Janusz Lipiński.

Vigo, Hiszpania, lipiec 2007r. – wykładowca Jacek Kolibski.

“Regional Conference on Urban Land Finance”, Palic Lake, Serbia, listopad 2007 – prezentacja Władysława J. Brzeskiego nt. polskich doświadczeń w gospodarowaniu gruntami.

„Real estate valuation and taxation: international experience and Russian choice”, Moskwa, grudzień 2007 r. – wykład Władysława J. Brzeskiego pt. “Local Finance and Property Taxation in Central Europe”.

Dodaj komentarz