Misja

 
 

Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości została powołana przez zespół osób z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą o rynkach nieruchomości, o rozwiązaniach instytucjonalnych i otoczeniu legislacyjnym, o strategiach zarządzania majątkiem i systemach finansowania.

Misją Instytutu jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i obsługą szeroko rozumianego sektora nieruchomości i rynków finansowych. Instytut gromadzi informacje rynkowe, prowadzi badania i analizy tendencji i procesów rynkowych.

Dodaj komentarz