Władze

Misja     Założyciele     Statut

 

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu: 
Jacek Kolibski, [email protected]

Wiceprezesi Zarządu:
Joanna Iwanowska-Nielsen
Bolesław Meluch, [email protected]
Jacek Wojciechowicz

Rada Fundacji

Grzegorz A. Buczek
Leszek Michniak
Kazimierz Jurek
Janusz Lipiński
Ołeh Dubisz
Małgorzata Kosińska
Anna Romańska
Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Mirosław Kowalski

Dodaj komentarz