Założyciele

Misja

Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości (EIN) została założona przez:

Władysława J. Brzeskiego, Grzegorza Buczka, Joannę Iwanowską – Nielsen, Kazimierza Jurka, Kazimierza Kirejczyka, Jacka Kolibskiego, Edwarda Kozłowskiego, Janusza Lipińskiego, Bolesław Melucha, Leszka Michniaka, Torbena Nielsena, Henryka Randa i Bogdana Rogatko.

Instytut gromadzi informacje rynkowe, prowadzi badania i analizy tendencji i procesów rynkowych. Działa na rzecz utworzenia ogólnoeuropejskiego, spójnego i dostępnego systemu wiedzy oraz baz danych o rynkach nieruchomości i istotnych zbiorach bibliograficznych z tego zakresu.

Do podstawowych wyzwań stojących przed Instytutem należą: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i grupami zawodowymi związanymi ze sferą zainteresowań Instytutu, podejmowanie działań służących wyrównywaniu poziomów i zrównoważonemu, stabilnemu rozwojowi.

EIN, jako organizacja pozarządowa, zajmuje szczególną pozycję w sieci powiązań różnych firm, instytucji i organizacji na rynkach nieruchomości. Istotna jest sfera badań naukowych i przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzenią, w szerokim kontekście interdyscyplinarnym. Szczególne miejsce zajmują tu strategie rozwoju, polityka przestrzenna, programy rewitalizacyjne, analiza tendencji rozwojowych, prognozy i eliminowanie barier.

Ważnym obszarem jest zatem poszukiwanie dostępnych krajowych i międzynarodowych źródeł wsparcia  dla organizacji i podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza dla samorządów lokalnych i regionalnych oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji i uruchomieniu właściwych procedur.

Europejski Instytut Nieruchomości upowszechnia sprawdzone rozwiązania i zasady gospodarki rynkowej, nowe idee i rezultaty badań, przykłady najlepszych rozwiązań praktycznych oraz informacje o interesujących opracowaniach i wydarzeniach.

Eksperci EIN – np. Władysław J. Brzeski, Grzegorz Buczek, Kazimierz Jurek, Edward Kozłowski, Kazimierz Kirejczyk,  Janusz Lipiński,  Bolesław Meluch – to wybitni specjaliści sektora nieruchomości. Mają na swoim koncie realizacje wielu programów dotyczących opracowania strategii majątkowej, dla gmin, instytucji państwowych  i przedsiębiorstw, jak również gospodarowania nieruchomościami, w Polsce i za granicą.

Instytut, który posiada też biuro w Krakowie, współpracuje z inżynierami budowlanymi, geodetami, rzeczoznawcami budowlanymi i majątkowymi, zarządcami nieruchomości, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, a także urzędami miast, uczelniami i instytucjami pozarządowymi.

dr Władysław Jan Brzeski
Współzałożyciel powstałego w 2006 r. Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Członek zarządu RICS oddział Polska. Partner  w REAS – firmie doradczej specjalizującej się w zagadnieniach związanych z rynkiem mieszkaniowym. Posiada tytuł członka nadzwyczajnego Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (FRICS). Dr W.J.Brzeski jest ekonomistą nieruchomości z ponad 30-letnim stażem i wykształceniem w Polsce, Kanadzie i Szwecji. Współtworzył zawody rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika i zarządcy nieruchomości – posiada licencje w tych trzech zawodach oraz jest doradcą rynku nieruchomości. Współpracownik prof. Leszka Balcerowicza w latach 1990-1991 oraz ponownie 1997-2000. Zajmował się gospodarką nieruchomościami jako wiceprezydent Krakowa w latach 1992-1994. W latach 2003-2006 jako Senior Urban Specialist pracował w Banku Światowym. Doradzał w innych krajach transformacji, m. in. koordynował budowę strategii mieszkaniowej na Litwie. Wykładał ekonomikę i finanse nieruchomości w Szwecji, a także w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Dla promowania reform sektora nieruchomości zainicjował Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego oraz Fundację Krakowski Instytut Nieruchomości. Dr Brzeski w latach 2008-2010 był także przewodniczącym rady nadzorczej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Grzegorz A. Buczek
Architekt – urbanista; studiował na Politechnice Śląskiej i Politechnice Warszawskiej (dyplom i studia podyplomowe z dziedziny urbanistyki i gospodarki przestrzennej); także staże i kursy specjalistyczne w Wlk. Brytanii, Austrii, St. Zjednoczonych i Holandii; ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Pierwszy burmistrz Ochoty (1990 r.), wieloletni radny samorządów warszawskich; w latach 1991-95 odpowiedzialny za koordynację planowania i promocję inwestycji na warszawskiej Woli, później – z-ca dyrektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu m.st. Warszawy, odpowiedzialny m. in. za planowanie strategii rozwoju Warszawy.
Praca zawodowa: na budowach, biurach projektów i instytutach naukowych w kraju i za granicą (Wlk. Brytania, Niemcy, Holandia). Od 1982 r. – wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, także na studiach podyplomowych; niezależny ekspert d/s planowania przestrzennego i inwestycji nieruchomościowych, uczestnik prac legislacyjnych w sferze planowania przestrzennego, budownictwa i nieruchomości; specjalista w dziedzinie przedsięwzięć publiczno–prywatnych; autor licznych publikacji dotyczących tej problematyki. Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, wieloletni sekretarz Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Członek Polskiej Rady Architektury i Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin. Od 1997 r. – partner w spółce projektowo–doradczej Buczek i Wojda Architekci s.c.
Współzałożyciel Fundacji Europejski Instytut Nieruchomości. Począwszy od 20 czerwca 2012 roku Przewodniczący Rady Fundacji EIN.

Joanna Iwanowska – Nielsen

Foto: Arch. prywatne

Foto: Archiwum prywatne

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sprzedaży, restrukturyzacji i komunikacji oraz zarządzaniu międzynarodowymi projektami typu B2B oraz B2C. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej CEMAT A/S oraz CEMAT 70, a także Członkiem Zarządu WildaNova Sp. z o.o. oraz Partnerem Zarządzającym Nolta Career Experts. Od 2015 roku jest Członkiem Zarządu WildaNova Sp. z o.o. Z rynkiem nieruchomości związana jest od ponad 15 lat. Studiowała na wydziale Organizacja i Zarządzanie HZ w Szkole Głównej Handlowej. Pracowała m.in. jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Eko-Park SA, Sales Executive Manager w UBM Polska, Senior Consultant w REAS, odpowiedzialna za projekty doradcze w Europie Centralnej i Środkowej, Dyrektor Zarządzający CEREAN (Central European Real Estate Associations Network) oraz Sales & Marketing Director w Deniz Investment. Od 2006 jest jednym z Fundatorów Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Autorka artykułów do międzynarodowych publikacji oraz prelegent i moderator na spotkaniach biznesowych i konferencjach branżowych dotyczących rynku nieruchomości w krajach europejskich. Jest Mentorką programu “Biznes w Kobiecych Rękach” fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet oraz “Liderki Biznesu” EY a także członkiem ULI, WIREP oraz IFMA. Aktualnie Wiceprezes Zarządu EIN.

Kazimierz Jurek

Kazimierz JurekPrawnik, licencjonowany zarządca nieruchomości, ukończył Studium Podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, uzyskując we wrześniu 1998 r. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Nowoczesnych Technik Zarządzania Gminą. Długoletni dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta Krakowa, pierwszy przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej I kadencji, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej następnych kadencji, jako ekspert ds. nieruchomości i mieszkalnictwa Federacji Regionalnych Związku Gmin i Powiatów RP uczestniczy w pracach sejmowej Komisji Infrastruktury reprezentując stanowisko samorządów terytorialnych odnośnie projektów ustaw dotyczących nieruchomości. Redaktor naczelny kwartalnika „Świat Nieruchomości”, autor wielu publikacji oraz opracowań z zakresu gospodarowania nieruchomościami i prawa gospodarczego. Wykłada na licznych kursach, seminariach oraz studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami.
W 1998 r. roku został powołany przez Ministra Skarbu na członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, który stanowi narzędzie Rządu R.P. m.in. dla wspomagania mieszkalnictwa.
Członek honorowy Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości. Członek  Rady Fundacji  EIN.

Kazimierz Kirejczyk
kazimierz-kirejczykArchitekt, jest jednym z niewielu specjalistów, który posiada szeroką wiedzę w zakresie techniki i technologii inwestycji oraz architektury i projektowania z jednej strony, analiz finansowych i opracowywania biznes-planów oraz praktyki bankowej ze strony drugiej. Współtworzył system kredytowania hipotecznego w Polsce.
Pracował jako wykładowca na Wydziale Architektury, był konsultantem Banku Światowego w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych do realizacji i kredytowania, wykłada na szkoleniach dla deweloperów organizowanych przez Zespół Finansowania Mieszkalnictwa (projekt rządu polskiego i Banku Światowego) i dla kadry bankowej organizowane przez szkoły bankowe i banki. Współpracował z deweloperami nad analizą projektów inwestycyjnych i przygotowywaniem wniosków kredytowych (opracowywanie przepływów gotówki). Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania, nadzorowania realizacji inwestycji, a także konserwacji zabytków.
Jest współwłaścicielem firmy Real Estate Advisory Services „REAS”. Jest współautorem książki „Vademecum developera” oraz autorem licznych artykułów na temat budownictwa mieszkaniowego, m.in. w MURATORZE. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, odbywał praktykę na temat finansowania nieruchomości w bankach niemieckich i w Wharton School, University of Pennsylvania. Członek  Rady Fundacji  EIN.

Jacek Kolibski
1_ZDJĘCIE- Jacek_Kolibski_05Absolwent
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych w zakresie nauk ekonomicznych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości.

W latach 1990–1993 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz był pełnomocnikiem Wojewody ds. prywatyzacji. Koordynator i autor projektów restrukturyzacyjno-prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych. W latach 1993-1997 Prezes Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego, pomysłodawca i koordynator procesu restrukturyzacji terenów poprzemysłowych (Zakłady Sodowe SOLVAY), współautor programu zagospodarowania i rewitalizacji terenów Huty Kościuszko i Huty Królewskiej w Chorzowie. W latach 1999-2001 Zarządca majątku rewitalizowanego Huty Kościuszko. Współautor planów i studiów zagospodarowania przestrzennego oraz programów rewitalizacji dla obszarów zurbanizowanych Skawiny, Bełchatowa, Chorzowa, Gliwic. Specjalista w zakresie rozwoju regionalnego. Członek władz Krajowego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego (w okresie 1995–1999 prezes Stowarzyszenia). W latach 1997-2001 Prezes Zarządu Biura Inwestycyjnego STS, firmy specjalizującej się w przygotowaniu i realizacji inwestycji komercyjnych dla partnerów międzynarodowych. Licencjonowany zarządca nieruchomości, zarządza m.in. wspólnotami mieszkaniowymi w Krakowie, pośrednik w obrocie nieruchomościami, specjalista ds. restrukturyzacji, autor wielu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących rynku nieruchomości, autor publikacji z tego zakresu na łamach pism specjalistycznych. Analityk rynku nieruchomości. W latach 2001-2006 członek Rady i Przewodniczący Rady Krakowskiego Instytutu Nieruchomości Fundacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Politechniki Krakowskiej. Aktualnie Prezes Zarządu Biura Doradztwa Inwestycyjnego „Krakinwest” Sp. z o.o., oraz od roku 2006 Prezes Zarządu Europejskiego Instytutu Nieruchomości – Fundacji z siedzibą w Warszawie. Autor wielu projektów finansowanych w ramach polskiej pomocy rozwojowej przez MSZ i inne organizacje krajowe i zagraniczne. Koordynator i ekspert projektów Fundacji PAUCI. W tym między innymi: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Charkowskim Uniwersytecie Gospodarki Miejskiej im. Beketowa w Charkowie oraz Gruzińska Akademia Rynku Nieruchomości w Tbilisi. Wieloletni wykładowca i koordynator programów szkoleniowych dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami w Ukrainie, Gruzji i Armenii. Jako Prezes Zarządu Biura Doradztwa Inwestycyjnego „Krakinwest” współpracuje przy realizacji projektów z funduszami inwestycyjnymi i sieciowymi firmami komercyjnymi, w tym Mayland Real Estate Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o.o., Agata SA. Prowadzi działalność deweloperską i zarządza nieruchomościami na terenie Krakowa. Przygotowuje oferty inwestycyjne dla projektów o znaczeniu lokalnym i regionalnym np. kompleks hotelowy w Bielawie, tereny inwestycyjne dla sieci handlowych Auchan Polska, Carrefour Polska, McDonald’s Corporation. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Prezes Zarządu EIN.

Dr Edward P. Kozłowski
Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). Był pracownikiem naukowym Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej (obecnie Instytutu Rozwoju Miast) oraz konsultantem Banku Światowego w programie zaprojektowania i wdrożenia systemu kredytów hipotecznych w Polsce. Był prezesem Zarządu Fundacji KIN oraz członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień i licencji zawodowych pośredników. Brał udział w wielu konferencjach, seminariach i warsztatach w kraju i zagranicą (UNCHS Habitat, USAID, ICMA). 
Wykładał „finanse” na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie „gospodarkę nieruchomościami” na Uczelni Warszawskiej im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Prowadzi wykłady na kursach i studiach podyplomowych dla pośredników, rzeczoznawców i zarządców nieruchomości. Jest autorem i współautorem wielu publikacji.
Zajmuje się problemami sektora nieruchomości w różnych przekrojach: skali makro i mikro, prognozowania, finansowania, analiz popytu i podaży, lokalnych strategii mieszkaniowych, monitoringu rynku, porównań międzynarodowych. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest współwłaścicielem firmy konsultingowej REAS Sp. z o.o., przewodniczącym Rady Fundacji Europejskiego Instytutu Nieruchomości oraz członkiem Rady Fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Janusz Stanisław Lipiński

Janusz LipińskiAbsolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier i pracownik naukowo-badawczy (do 1989), rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi nr 199 /1993, doradca rynku nieruchomości nr 34/2002, specjalizuje się w procesach deweloperskich nieruchomości komercyjnych, wymagających interdysplinarnych umiejętności z zakresu analizy rynku nieruchomości, procesów planowania urbanistycznego i architektonicznego, oceny programów i funkcji nowych przedsięwzięć, oceny finansowej wykonalności projektów, ich realizacji i zarządzania zasobami. Interesuje się szczególnie wielkoskalowymi projektami miastotwórczymi.
Pracował we własnej firmie deweloperskiej Korona Sp. z o.o. w latach 1989-1996 a także jako konsultant dla Price Waterhouse i innych firm międzynarodowych, biorąc udział w procesach prywatyzacji w Polsce, Rosji i krajach bałtyckich.
Współtworzył pierwszy w Polsce instytucjonalny fundusz inwestycyjny nieruchomości w grupie funduszy Pioneer (1997-98). W firmie Tishman Speyer Properties (1998-2000) zajmował się projektem Nowe Miasto w Krakowie, od 2000 roku zaangażowany w rewitalizację terenów postoczniowych w Gdańsku w ramach projektu pod nazwą Młode Miasto. Od 2009 r. prowadzi w Warszawie własną działalność pod firmą Monoplan. Członek Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości, Towarzystwa Urbanistów Polskich – (O/Gdańsk), Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Członek Rady Fundacji EIN.

Bolesław Meluch

fot. arch.prywatne

Foto:  Archiwum prywatne

Doradca Zarządu Związku Banków Polskich (finansowanie nieruchomości) oraz Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości (konsulting inwestycyjny). Współzałożyciel Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej (Członek Rady).

Posiada wykształcenie ekonomiczne i dyplom Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Ukończył kurs dla bankowej kadry kierowniczej organizowany przez J.L. Kellogg Graduate School of Management, Evanston, USA. Ma 43. letnie doświadczenie zawodowe krajowe i zagraniczne. Był pracownikiem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Zajmował się promocją polskiego handlu zagranicznego i inwestycji zagranicznych w Polsce w Londynie i Los Angeles. Pracował w Banku Pekao SA na stanowiskach kierowniczych, uczestnicząc w tworzeniu pierwszego w Polsce biura maklerskiego oraz pierwszego polskiego funduszu powierniczego Pioneer. Współpracował z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, między innymi w realizacji programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządzał 3. funduszami wspierającymi budownictwo mieszkaniowe – Krajowym Funduszem Mieszkaniowym, Funduszem Dopłat (program Rodzina na swoim i wspieranie budownictwa socjalnego) oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Od początku transformacji uczestniczył w rozwoju rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych. Główne publikacje: „Fundusze Powiernicze – Zbiorowy Inwestor na Rynku Kapitałowym”, praca zbiorowa, Twigger, 1993r.„Rynek Wtórny Kredytów Hipotecznych w USA” – „Nasz Rynek Kapitałowy”, grudzień 2001r., „Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości w USA – Real Estate Investement Trusts” – „Życie Gospodarcze”, maj 2002r., „Sekurytyzacja aktywów ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności hipotecznych – praktyczne doświadczenia w wybranych krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce”, praca zbiorowa, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego. „Instrumenty finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Czechach, w Polsce i na Węgrzech” – Targi i Konferencja REFE, październik 2004. „Fundusze gwarancyjne” w „Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych – zarządzanie i modelowanie”, Związek Banków Polskich, praca zbiorowa, 2004r. oraz w edycji angielskiej, 2005r., „Rola funduszy gwarancyjnych w ograniczaniu ryzyka deweloperów” w „Finansowanie działalności deweloperskiej – aspekty praktyczne”, Związek Banków Polskich, 2006r., „Innowacyjne podejście do finansowania budownictwa mieszkaniowego na wynajem” REFE, 2006r., „Sekurytyzacja przyszłych należności czynszowych – warunki prawno-organizacyjne” w „Finansowanie Nieruchomości”, czerwiec 2006r., „Wymogi dla transakcji sekurytyzacyjnych – oczekiwane podejście Unii Europejskiej i bariery prawne w Polsce”, współautor, w „Finansowanie Nieruchomości”, 2006r., „Warunki tworzenia rynku wtórnego kredytów hipotecznych – europejskie doświadczenia w refinansowaniu portfela kredytów hipotecznych” w „Finansowanie Nieruchomości”, 2006, „Warunki rozwoju budownictwa czynszowego w Polsce – rola sektora bankowego” współautor, w „Finansowanie Nieruchomości”, 2007, „Reverse Mortgage – oczekiwania i perspektywy”, Finansowanie Nieruchomości, 2007, „Standardy udzielania kredytów hipotecznych – czy i jak regulować”, Finansowanie Nieruchomości, 2008, „Społeczne Grupy Mieszkaniowe – nowa inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury na ożywienie budownictwa na wynajem”, Finansowanie Nieruchomości 2011, „Ustawa o odrębnej własności obiektów budowlanych (założenia do projektu ustawy Ministerstwa Infrastruktury) a proces finansowania nieruchomości” Finansowanie Nieruchomości, 2011, „Wybrane formy kredytowania budownictwa mieszkaniowego” XXI Konferencja w Spale, 2011, „Bezpieczeństwo przedpłat nabywców w transakcjach deweloperskich”, współautor, Finansowanie Nieruchomości, 2011, „Gospodarka mieszkaniowa gminy – potrzeba zmiany zasad ochrony lokatorów” Finansowanie Nieruchomości, 2012, „Czy odwrócony kredyt hipoteczny wzmocni budżety osób na emeryturze?”, Property Journal, 2012, „Warunki funkcjonowania mieszkaniowych rachunków powierniczych w świetle Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego z dnia 16 września 2011 r.”, Property Journal, 2012, “Budownictwo mieszkaniowe dla seniorów – warunki realizacji przez fundusze inwestycyjne”, Finansowanie Nieruchomości, 2013,” Kasy Oszczędnościowo-Budowlane – propozycje wymogów ich funkcjonowania„ Finansowanie Nieruchomości, 2013, “Społeczne budownictwo czynszowe – czy doświadczenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego może być podstawą do budowania nowego programu?” Finansowanie Nieruchomości, 2013, “Warunki funkcjonowania funduszy nieruchomości w USA i Niemczech a regulacje polskie”, Finansowanie Nieruchomości, 2014, “ Jak nie stracić prawa do mieszkania – podejście w USA”, Finansowanie Nieruchomości, 2014, “Proporcjonalność ochrony praw lokatorów i praw właścicieli – czy ogranicza zainteresowanie inwestowaniem w mieszkania na wynajem??” Finansowanie Nieruchomości, 2015, „Porównanie kosztów odsetkowych kredytów hipotecznych w wybranych krajach (Próba analizy), Finansowanie Nieruchomości, 2016, „Dostępność kredytów na finansowanie nieruchomości na gruntach rolnych stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa”, Finansowanie Nieruchomości, 2016, „Czy w Polsce model mieszkania własnościowego zostanie zastąpiony modelem mieszkania wynajmowanego? Koszty najmu a koszty nabycia mieszkania – czy mogą wskazywać na potencjalny wybór?”, Finansowanie Nieruchomości, 2016, „Kasy Oszczędnościowo-Budowlane – propozycje wymogów ich funkcjonowania”, „Mieszkalnictwo dla seniorów – wykorzystanie wartości ekonomicznej nieruchomości seniora”, Finansowanie Nieruchomości, 2017, „Odwrócona hipoteka – czy dobrze rozumiemy jak funkcjonuje?” monografia, wydawnictwo DIFIN, „Czy oddanie kluczy do nieruchomości w przypadku braku możliwości spłaty kredytu hipotecznego zwalnia z długu kredytobiorcę?”, Finansowanie Nieruchomości, 2017, „Potencjał inwestycyjny rynku budownictwa senioralnego – wnioski z III Kongresu Gospodarki Senioralnej”, Property Journal 2017.  Wiceprezes Zarządu EIN.

Leszek Michniak
michniak

Wrocławianin, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, czynny architekt w latach 1975-1990, licencjonowany pośrednik obrotu nieruchomościami, analityk rynku, doradca ds. nieruchomości i inwestycji. 1991 rok – założyciel i prezes Koncernu WGN – WIELKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI – największego koncernu obrotu nieruchomościami w Polsce i jednego z największych w Europie. Od 1992 roku – wydawca tytułu prasowego „Magazyn Nieruchomości”, obecnie jako „Magazyn Nieruchomości APARTAMENTY & REZYDENCJE”. 1994 rok – inicjator i współzałożyciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON. 1994 rok – współzałożyciel Krajowej Struktury Organizacyjnej Przedstawicieli Regionalnych Stowarzyszeń Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, przekształconej w 1995 r. w Polską Federację Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, obecnie POLSKA FEDERACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – PFRN. 1994 rok – założyciel i prezes Polskiej Giełdy Nieruchomości – Press, wydawca międzynarodowego czasopisma dla inwestorów „PROPERTY JOURNAL”. 1997 rok – współinicjator i założyciel Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości SPRN i jego pierwszy prezes. W latach 1999 – 2007 – inicjator i organizator Międzynarodowych Targów Nieruchomości, Inwestycji i Finansów oraz Konferencji REFE, największych w Europie środkowo-wschodniej a zarazem czwartej, co do wielkości imprezy w tej branży w Europie. 2006 rok – fundator, założyciel i członek Europejskiego Instytutu Nieruchomości / European Property Institute, EIN – EPI. Od 2012 r. wieceprzewodniczący Rady Fundacji. W latach  2007 – 2009 inicjator i organizator Targów Mieszkaniowych „Mieszkanie i dom – MID”. 2011 rok  – założyciel WGN KREDYTY – ogólnopolskiej firmy zajmującej się niezależnym doradztwem  kredytowym. 2013 rok – Laureat Złotego Medalu „Zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości” nadanego przez Kapitułę Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN. 2014 rok – nagroda ZŁOTY DOSPON przyznana przez Kapitułę DOSPON za wieloletnią pracę społeczną i zawodową, stanowiącą wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń pośredników i zarządców nieruchomości. 2015 rok – nagroda „IKONA BIZNESU” – wręczana wybitnym przedsiębiorcom, czołowym przedstawicielom dolnośląskiej przedsiębiorczości, którzy swoje firmy założyli w trudnym okresie transformacji (w latach 80-90-tych), rozwinęli je i aktualnie są liderami na rynku. 2016 rok – wyróżnienie POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI za 25-letnią pracę na rzecz rozwoju rynku nieruchomości. 2016 rok – Laureat NAGRODY SPECJALNEJ za wkład w rozwój rynku nieruchomości – przyznanej przez POLSKĄ FEDERACJĘ RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 2018 rok – inicjator i współzałożyciel wraz z Europejskim Instytutem Nieruchomości  – AKADEMII RYNKU NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI.

Torben Nielsen
Torben Nielsen posiada 20-letnie doświadczenie w pracy na międzynarodowych rynkach nieruchomości, mając wkład w ich rozwój, działalność inwestycyjną oraz finansową.
Jego doświadczenie obejmuje działalność związaną z rozwojem największych business-parków, budownictwa mieszkaniowego, centrów rozrywki i wypoczynku, wielu biurowców, centrów detalicznych oraz rewitalizacji miejskich zabudowań.
Torben Nielsen był członkiem Rady Doradczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie przewodniczy oraz zarządza wieloma międzynarodowymi organizacjami związanymi z rynkiem Nieruchomości.

Henryk Rand
Prawnik, specjalizuje się w regulacjach prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami. Posiada praktykę zawodową w kraju i w USA, gdzie zajmował się doradztwem i pośrednictwem. Po powrocie do kraju zajął się problemami porządkowania tytułów własności i odzyskiwania własności.
Posiada praktyczne doświadczenie jako licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości, a także jako doradca. Publikuje artykuły z zakresu pośrednictwa, inwestowania i zarządzania nieruchomościami, współautor „Vademecum zarządcy nieruchomości”.
Ukończył Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa, a następnie studia podyplomowe na Pacific Coast University Law School, Long Beach (California USA), oraz Virginia Real Estate School, (USA) gdzie uzyskał licencję pośrednika nieruchomości (Real Estate Brokerage License Certificate).  Wiceprezes Zarządu EIN.

Bogdan Rogatko († 2017)
Bogdan RogatkoWykształcenie humanistyczne, ukończył Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wieloletni  dyrektor wykonawczy i członek zarządu Krakowskiego Instytutu Nieruchomości. Wydawca i sekretarz redakcji kwartalnika „Świat Nieruchomości”, redaktor i wydawca wielu publikacji z zakresu rynku nieruchomości, takich jak: „Vademecum pośrednika nieruchomości”, „Vademecum zarządcy nieruchomości”, „O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich”.
Autor publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami na łamach pism specjalistycznych. 
Posiada duże doświadczenie  administracyjne w kierowaniu instytutami nieruchomości, jak również  w  pracy edytorskiej, w koordynacji dużych projektów badawczych, organizacji konferencji, seminariów i szkoleń w dziedzinie zarządzania  i obrotu nieruchomościami. 

Dodaj komentarz