Polityka prywatności

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego poniżej zamieszczany wszystkie potrzebne informacje dotyczące Polityki prywatności Fundacji Europejski Instytut Nieruchomości.

Informacje te zostały przygotowane w oparciu o RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679.

Polityka prywatności.

Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby zwiększyć wygodę korzystania z witryny.

Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie. Użytkownicy mogą również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym wyświetleniu pliku cookie.

Nie korzystamy z plików cookies aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana nasz witryna, abyśmy mogli ją ulepszać dla naszych użytkowników. Bez wiedzy, którą zdobywamy z systemów wykorzystujących pliki cookie, nie bylibyśmy w stanie świadczyć usługi, którą wykonujemy.

Korzystamy również z Google Analytics, popularnej usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. Google Analytics, która wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Aplikacja zlicza liczbę odwiedzających i podaje ogólne informacje o ich zachowaniu – na przykład typową długość pobytu w witrynie lub średnią liczbę stron oglądanych przez użytkownika.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej witryny internetowej (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z naszej witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności witryny i świadczenia innych usług związanych z aktywnością witryny internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google zobowiązuje się nie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie już znajdujące się na komputerze, zapoznaj się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym przechowywane są pliki cookie. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem niektórych typów przeglądarki. Wyszukaj w swoich folderach cookie „pinsentmasons”, aby znaleźć nasz plik cookie i plik cookie Google Analytics, jeśli chcesz je usunąć.

Niektóre pliki cookie stron trzecich są określane przez usługi, które pojawiają się na naszych stronach. Są one ustalane przez operatorów tej usługi i nie są pod naszą kontrolą.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Więcej na temat działania, blokowania i usuwania plików cookie dowiedzą się Państwo ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl

Klauzula umowa cywilno-prawna.

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie zatrudnienia jest Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości.
  1. siedziba Administratora znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego 112/66, 00-764 Warszawa
  2. oddział Administratora znajduje się przy ul. Jana Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres Oddziału w Krakowie  lub na adres e-mail: [email protected].
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów zawartej umowy, obsługi finansowo-księgowej, kontaktu, bieżącej współpracy oraz w szczególności celem zrealizowania obostrzeń wynikających z obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. usługodawcy hostingowemu poczty, w celu obsługi elektronicznej korespondencji,
  2. administratorom aplikacji wspierających informatyzację procesów w przedsiębiorstwie,
  3. zewnętrznym ekspertom np. doradcy podatkowemu lub kancelarii prawnej,
  4. spółce obsługującej i administrującej sprawami Fundacji,
  5. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Podanie danych osobowych, określonych przepisami prawa, w tym Kodeks Cywilny jest niezbędne, w pozostałym zakresie zgodnie z udzieloną zgodą.
 6. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy:
  1. bezpośrednio,
  2. od innych instytucji, prawnie uprawnionych do ich przetwarzania.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz realizacja uzasadnionych celów administratora, w tym obsługa bieżąca podpisanej umowy oraz wzajemna współpraca.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.

Klauzula do faktury.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie sprzedaży jest Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 112/66, 00-764 Warszawa, Oddział w Krakowie przy ul. Jana Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres Oddziału w Krakowie.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych, zgodnie z zasadami o jakich mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. z późń. zm.. Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W sytuacji zgłoszenia żądania wystawienia imiennego dokumentu księgowego (faktura VAT) podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów w których są przetwarzane oraz przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa.

Ponadto Fundacja informuje, że Serwis zwiera odnośniki/linki do innych serwisów internetowych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach internetowych.