Archiwa kategorii: NEWS

48 Otwarty Kongres Szkoleniowy Grupy WGN 12-13 Kwietnia 2019

2019/04/15

W dniach 12-14 kwietnia 2019 r. w Stęszewie odbył się 48 Otwarty Szkoleniowy Kongres Grupy WGN dla profesjonalistów rynku nieruchomości. Był to już kolejny, 48 cykl szkoleniowy, podnoszący profesjonalizm i kwalifikacje zawodowe w obrocie nieruchomościami.  Konferencja w ramach Kongresu  z hasłem przewodnim „W jedności siła” była przeprowadzona pod kątem poszerzenia wiedzy, profesjonalizmu i skuteczności w szybkim doprowadzaniu do udanych transakcji i satysfakcji klientów.

Tradycyjnie EIN objął Patronat merytoryczny nad wydarzeniem. Instytut reprezentował Prezes EIN Jacek Kolibski, występując w roli mediatora Kongresu.

Kongres rozpoczął się Uroczystą Wielką Galą  AWARDS BROKER WGN 2018. W drugim dniu kongresu Michał Gutowski wystąpił z prezentacją omawiając interesujący temat, jakim jest działalność pod nazwą „flipping”,  która stał a się ostaniu bardzo popularna wśród inwestujących na rynku nieruchomości. 48 Kongres Grupy WGN cieszył się rekordową frekwencją, wzięło w nim udział 148 uczestników.

IMG_20190413_182916_resized_20190415_041422861


Foto: Jacek Kolibski / od strony lewej Leszek Michniak i Jacek Kolibski

XII Forum Europa – Ukraina, 24-25 stycznia, 2019, Rzeszów, III Targi Wschodnie

2019/01/25

XII Forum Europa – Ukraina zgromadziło w Rzeszowie kilkuset uczestników. Dyskusja na temat przyszłości stosunków gospodarczych i relacji historycznych pomiędzy Ukraina i Europą, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko – ukraińskich odbywała się  w trakcie 2 sesji plenarnych oraz kilkunastu bloków tematycznych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych województwa podkarpackiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Polski i Ukrainy. Jednemu z bloków tematycznych przewodziła Wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish. W panelu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych z Węgier, Włoch a także prezesi i zarządzający projektami inwestycyjnymi z Polski i Niemiec. W ciekawej dyskusji poruszono bariery, jakie ograniczają rozwój wymiany gospodarczej Ukrainy z państwami europejskimi. Zaliczono do nich głównie ciągle jeszcze istniejącą korupcję oraz brak standardów jakości dla produktów i procedur związanych z procesami produkcyjnymi. W podsumowaniu panelu, Oleg Dubish podkreślił potrzebę zamianę mentalności zarówno po stronie ukraińskiej jak i potrzeba zmiany podejścia inwestorów jaki i zarządzających projektami na Ukrainie. Na bazie polskich doświadczeń, Ukraina nie chce być tylko łatwym rynkiem zbytu dla produktów z Unii Europejskiej i rezerwuarem taniej siły roboczej. Ma ambicje i już po części jest przygotowana do budowania relacji partnerskich w stosunkach gospodarczych.  Dużą uwagę w czasie Forum poświęcono zagadnieniu z obszaru innowacji i inwestycji w start-up’y. Również dyskutowano o polityce międzynarodowej i przebudowie infrastruktury społecznej i gospodarczej na Ukrainie. W Forum uczestniczył Prezes Instytutu Jacek Kolibski, który bardzo wysoko ocenił zarówno organizację jaki poziom merytoryczny wydarzenia. Ciekawą inicjatywą okazały się towarzyszce Forum, Targi Wschodnie, które odbyły się w tym roku już po raz trzeci. Różnorodna oferta zarówno ukraińskich jak i polskich przedsiębiorców, miast i gmin województwa podkarpackiego pokazały duży potencjał możliwości wymiany kulturalnej i gospodarczej rejonów przygranicznych.

IMAG2247_XII Forum Europa - Ukraina
IMAG2253__Forum POL-UKR w RzeszowieIMAG2257_Forum POL-UKR w Rzeszowie

Bazy Danych EIN

2018/11/21

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z Bazy Danych Europejskiego Instytutu Nieruchomości, która dodatkowo od listopada 2018 r.  została powiększona o ceny transakcyjne lokali.

Podstawowe informacje dotyczące kupna-sprzedaży lokali pozyskiwane są z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), danych gromadzonych przez banki, baz danych indywidualnych rzeczoznawców majątkowych, i innych źródeł. W raporcie, który jest dostarczany klientowi w pliku Excel (.xlc) w formie elektronicznej, znajdują się takie dane jak: adres, jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, data transakcji, cena transakcyjna, cena za m², powierzchnia lokalu, przeznaczenie lokalu).

Obowiązujący cennik bazy danych transakcji lokali:

Nr Ilość transakcji Cena brutto zł
1 Do 20 transakcji 40,00
2 Do 40 transakcji 72,00
3 Do 60 transakcji 96,00
4 Do 80 transakcji 112,00
5 Do 100 transakcji 120,00
6 Powyżej 100 Ustalana indywidualnie

*Cena brutto obejmuje podatek VAT wysokości 23%.

Baza Danych jest aktualizowana na bieżąco a udostępniana drogą elektroniczną w formie pliku Excel (.xlc) na wskazany przez zamawiającego adres e-mail.

Zamówienia transakcji z Bazy Danych EIN:

Europejski Instytut Nieruchomości

Marzena Tkaczyk , Telefon: +48 600393761

E-mail: info@ein-epi.eu

47 Kongres Szkoleniowy Grupy WGN – Partnera EIN

2018/10/30

47 Kongres Grupy WGN – „3 kroki przed konkurencją”, odbył się w Hotelu Austeria Conference & SPA w Ciechocinku w dniach 26-28 października 2018 roku i rozpoczął się tradycyjnie Uroczystą Wielką Galą WGN, na której wręczone zostały trzy Wyróżnienia Specjalne, nagrody Dyrektorów Biur WGN oraz po raz drugi, Objawienie WGN Roku.

Tytuł Objawienia WGN Roku 2018 Centrala WGN otrzymała Katarzyna Święcińska z WGN w Krakowie.

Wyróżnienia Specjalne WGN otrzymali ponadto Beata Krupa (Szprotawa), Wojciech Walkowiak (Szprotawa) oraz Konrad Zgorzelski (Szczecin, pl. Lotników).

Konferencja poświęcona została szerokiej tematyce m.in. bezpieczeństwa umów pośrednictwa, omówieniu wytycznych po 5 miesiącach od wprowadzenia RODO. Temat ten zaprezentowała radca prawny Ewa Klos- Rychter. Pani mecenas podpowiedziała również jakich argumentów należy używać aby pozyskiwać jak najwięcej ofert na wyłączność. Kolejne szkolenie prowadził Tomasz Lebiedź – ekspert w dziedzinie fotografii nieruchomości – który przedstawił ABC wykonywania najlepszych zdjęć. Trener biznesu Tomasz Łysakowski szczegółowo omówił techniki negocjowania wysokości wynagrodzenia prowizyjnego w sprzedaży nieruchomości. Prezes Expander Advisors przybliżył szczegóły szerokiej współpracy z Grupą WGN.

Jacek Kolibski – Prezes EIN, zdradził sposoby pozyskiwania uczestników rynku nieruchomości inwestycyjnych. Pierwszy dzień Kongresu zakończył wykład gości specjalnych gali, naszego Członka Rady Fundacji EIN Pani dr Anny Romańskiej-Zapała oraz prof. Marka Bomerg’a z McMaster University w Kanadzie, którzy w interesujący sposób przybliżyli temat inteligentnego budownictwa.

Drugi dzień Kongresu rozpoczęli liderzy WGN z Sosnowca, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w promowaniu własnych nieruchomości poprzez media społecznościowe. Następnie Jarosław Wójtowicz – Objawienie WGN Roku 2017 – podczas panelu dyskusyjnego „odpytał” z tajników sukcesu Katarzynę Święcińską- tegoroczną zdobywczynię tytułu Objawienie WGN. Na koniec Kongresu Prezes Leszek Michniak podzielił się swoją blisko 30-letnią wiedzą i doświadczeniem dotyczącymi profesjonalnego przygotowania ofert nieruchomości, ich pozycjonowania w internecie i prezentacji klientom.

Najcenniejsze na kongresach szkoleniowych WGN są jednak rozmowy w kuluarach, w czasie których można się podzielić wiedzą o swoich sukcesach, nawiązywać kontakty i zawiązywać wspólne transakcje.

W 47 Kongresie WGN uczestniczyło 127 osób. Dzięki regularnym szkoleniom na tych wydarzeniach skuteczność przeprowadzania transakcji w WGN jest bardzo wysoka i wynosi średnio 1,9 transakcji w miesiącu na jednego agenta.

Tekst i zdjęcia pochodzą ze strony www.wgn.pl

foto-galaWgn47-3

foto-galaWgn47-1foto-galaWgn47-2

Akademia Nieruchomości i Inwestycji / ANiI

2018/07/02

Europejski Instytut Nieruchomości oraz Grupa WGN powołują 1 lipca 2018 roku wspólny projekt pod nazwą Akademia Nieruchomości i Inwestycji / ANiI.

W ramach projektu Strony będą prowadzić organizację szkoleń i wymianę doświadczeń z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej Stron oraz partnerów działających na rynku nieruchomości i inwestycji z kraju i zagranicy. Akademia Nieruchomości i Inwestycji będzie promować wysokie standardy funkcjonowania rynków kapitałowych i promować wiedze z zakresu ekonomii i finansów.

Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości została powołana przez zespół specjalistów i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą o rynkach nieruchomości, rozwiązaniach instytucjonalnych i otoczeniu legislacyjnym, strategiach zarządzania majątkiem i systemach finansowania.

Misją Instytutu jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i obsługą szeroko rozumianego sektora nieruchomości i rynków finansowych. Instytut gromadzi informacje rynkowe, prowadzi badania i analizy tendencji i procesów rynkowych.

WGN Real Estate to największy Koncern Obrotu Nieruchomościami w Polsce i jeden z największych w Europie. Działa od 27 lat i przez ten czas zdołał wypracować sobie stabilną pozycję na rynku międzynarodowym oraz zdobyć zaufanie klientów, którym oferuje usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zwłaszcza rezydencjalnymi i komercyjnymi, pomoc formalno – prawną, doradztwo inwestycyjne oraz przeprowadzanie analiz i raportów rynkowych.

WGN Real Estate wraz z Wrocławską Giełdą Nieruchomości oraz partnerami współpracującymi stworzył Grupę WGN – międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami, dysponujący profesjonalną kadrą z wieloletnim doświadczeniem. Grupa WGN to ponad 500 agentów, maklerów, doradców, analityków i prawników, w ponad 80 biurach, działających na międzynarodowym rynku. Baza ofert nieruchomości WGN tworzy międzynarodowy system MLS-WGN, z czego 44 % stanowią nieruchomości komercyjne. Oferty MLS-WGN są dostępne na portalu www.wgn.pl, odwiedzanym w ciągu miesiąca przez około 0,3 miliona osób z całego świata oraz na specjalistycznym portalu nieruchomości inwestycyjnych www.com.refe.pl

Ważnym obszarem działalności Akademii Nieruchomości i Inwestycji będzie również poszukiwanie dostępnych krajowych i międzynarodowych źródeł wsparcia  dla projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i organizacji gospodarczych, a zwłaszcza dla samorządów lokalnych i regionalnych oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji i uruchomieniu właściwych procedur.

Wybory do Rady Fundacji oraz Zarządu EIN na okres V Kadencji

W dniu 15 czerwca 2018 roku w siedzibie krakowskiego oddziału Europejskiego Instytutu Nieruchomości odbyło się Posiedzenie Rady Fundacji IV Kadencji oraz Zgromadzenie Fundatorów EIN. 
 Do Zarządu Fundacji V Kadencji wybrani zostali:
 1. Jacek Kolibski – na stanowisko Prezesa
 2. Joanna Iwanowska – Nielsen  – na stanowisko Wiceprezes
 3. Bolesław Meluch – na stanowisko Wiceprezesa
 4. Henryk Rand – na stanowisko Wiceprezesa
Podczas Zgromadzenia Fundatorów, powołano Radę Fundacji na okres V Kadencji, w skład której weszli:
 1. Grzegorz A. Buczek 
 2. Leszek Michniak
 3. Kazimierz Jurek
 4. Janusz Lipiński
 5. Dr inż. Anna Romańska – Zapała
 6. Prof. dr hab. inż. Piotr Łebkowski
 7. Jacek J. Wojciechowicz
 8. Ołeh Dubisz
 9. Małgorzata Kosińska
 Po wyborach władz, Fundatorzy EIN dyskutowali o kierunkach działalności Instytutu w latach 2018 – 2021.
2018/06/15