Archiwa kategorii: NEWS

Akademia Nieruchomości i Inwestycji / ANiI

2018/07/02

Europejski Instytut Nieruchomości oraz Grupa WGN powołują 1 lipca 2018 roku wspólny projekt pod nazwą Akademia Nieruchomości i Inwestycji / ANiI.

W ramach projektu Strony będą prowadzić organizację szkoleń i wymianę doświadczeń z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej Stron oraz partnerów działających na rynku nieruchomości i inwestycji z kraju i zagranicy. Akademia Nieruchomości i Inwestycji będzie promować wysokie standardy funkcjonowania rynków kapitałowych i promować wiedze z zakresu ekonomii i finansów.

Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości została powołana przez zespół specjalistów i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą o rynkach nieruchomości, rozwiązaniach instytucjonalnych i otoczeniu legislacyjnym, strategiach zarządzania majątkiem i systemach finansowania.

Misją Instytutu jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem i obsługą szeroko rozumianego sektora nieruchomości i rynków finansowych. Instytut gromadzi informacje rynkowe, prowadzi badania i analizy tendencji i procesów rynkowych.

WGN Real Estate to największy Koncern Obrotu Nieruchomościami w Polsce i jeden z największych w Europie. Działa od 27 lat i przez ten czas zdołał wypracować sobie stabilną pozycję na rynku międzynarodowym oraz zdobyć zaufanie klientów, którym oferuje usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zwłaszcza rezydencjalnymi i komercyjnymi, pomoc formalno – prawną, doradztwo inwestycyjne oraz przeprowadzanie analiz i raportów rynkowych.

WGN Real Estate wraz z Wrocławską Giełdą Nieruchomości oraz partnerami współpracującymi stworzył Grupę WGN – międzynarodowy koncern obrotu nieruchomościami, dysponujący profesjonalną kadrą z wieloletnim doświadczeniem. Grupa WGN to ponad 500 agentów, maklerów, doradców, analityków i prawników, w ponad 80 biurach, działających na międzynarodowym rynku. Baza ofert nieruchomości WGN tworzy międzynarodowy system MLS-WGN, z czego 44 % stanowią nieruchomości komercyjne. Oferty MLS-WGN są dostępne na portalu www.wgn.pl, odwiedzanym w ciągu miesiąca przez około 0,3 miliona osób z całego świata oraz na specjalistycznym portalu nieruchomości inwestycyjnych www.com.refe.pl

Ważnym obszarem działalności Akademii Nieruchomości i Inwestycji będzie również poszukiwanie dostępnych krajowych i międzynarodowych źródeł wsparcia  dla projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i organizacji gospodarczych, a zwłaszcza dla samorządów lokalnych i regionalnych oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji i uruchomieniu właściwych procedur.

Wybory do Rady Fundacji oraz Zarządu EIN na okres V Kadencji

W dniu 15 czerwca 2018 roku w siedzibie krakowskiego oddziału Europejskiego Instytutu Nieruchomości odbyło się Posiedzenie Rady Fundacji IV Kadencji oraz Zgromadzenie Fundatorów EIN. 
 Do Zarządu Fundacji V Kadencji wybrani zostali:
 1. Jacek Kolibski – na stanowisko Prezesa
 2. Joanna Iwanowska – Nielsen  – na stanowisko Wiceprezes
 3. Bolesław Meluch – na stanowisko Wiceprezesa
 4. Henryk Rand – na stanowisko Wiceprezesa
Podczas Zgromadzenia Fundatorów, powołano Radę Fundacji na okres V Kadencji, w skład której weszli:
 1. Grzegorz A. Buczek 
 2. Leszek Michniak
 3. Kazimierz Jurek
 4. Janusz Lipiński
 5. Dr inż. Anna Romańska – Zapała
 6. Prof. dr hab. inż. Piotr Łebkowski
 7. Jacek J. Wojciechowicz
 8. Ołeh Dubisz
 9. Małgorzata Kosińska
 Po wyborach władz, Fundatorzy EIN dyskutowali o kierunkach działalności Instytutu w latach 2018 – 2021.
2018/06/15

Otwarcie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

10 maja 2018 r. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Decyzję o powołaniu instytutu podjął minister kultury prof. Gliński. Dyrektorem został wybitny architekt Bolesław Stelmach. Jednym z celów NIAiU jest podniesienie jakości przestrzeni publicznych.

2018/05/15

Więcej w serwisie http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/otwarcie-narodowego-instytutu-architektury-i-urbanistyki-8342.php

Memorandum o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia Forum Biznesu w Kijowie

Prezes Jacek Kolibski w imieniu Instytut w dniu 6 lutego 2018 roku wraz z przedstawicielem firmy Ready – Invest Sp. z o.o., Dyrektorem Tarasem Nakonecnij, podpisali Memorandum o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia Międzynarodowego Forum Biznesu „Modernizacja infrastruktury w gospodarce miejskiej. Europejskie modele zarządzania infrastrukturą komunalną. Prezentacja polskich doświadczeń w organizacji i zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym”.

Forum Biznesu w Kijowie zaplanowane jest na czerwiec 2018 roku.

2018/02/07

Więcej o naszym Partnerze w jego serwisie internetowym:

http://www.ready-invest.com.ua

Na zdjęciach, od lewej: Jacek Kolibski – Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Taras Nakoniecnij Dyrektor Ready -Invest  sp. z o.o.

IMG_2693

 

 

Umowa współpracy z firmą szkoleniowo – doradczą groUP247

Europejski Instytut Nieruchomości w dniu 23 stycznia 2018 roku zawarł umowę o współpracy z groUP247 i – firmą szkoleniowo – doradczą, zajmującą się przekazywaniem wiedzy i pomagającej zdobywać i rozwijać kompetencje.

Firma groUP247 zajmuje się organizacją szkoleń, konferencji i seminariów. Buduje relacje i zapewnia profesjonalne usługi z zakresu doradztwa. Misją firmy jest zapewnienie klientom dostępu do wiedzy i zdobywania umiejętności, które umożliwią rozwój ich pracowników i firm.

Pierwsze wspólne działania doprowadzą do opracowania przez groUP247 bogatej oferty szkoleń na zamówienie i szkoleń otwartych, prowadzących do wymiany doświadczeń i pogłębiania wiedzy pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości.

2018/01/23

Więcej o naszym Partnerze w jego serwisie internetowym:

http://www.group247.pl

Na zdjęciach, od lewej: Jacek Kolibski - Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Cezary Starzyk i Marcin Chłodnicki - Zarząd groUP247. Foto: RT

Na zdjęciach, od lewej: Jacek Kolibski – Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Cezary Starzyk i Marcin Chłodnicki – Zarząd groUP247. Foto: RT

 

 

 

 

Debata „Urbanizacja – Innowacja. Wyzwania dla rynku Real Estate w Polsce”

26 września 2017 roku w Warszawie w Hotelu Regent odbyła się kolejna klubowa debata pt. „Urbanizacja – Innowacja. Wyzwania dla rynku Real Estate w Polsce”, nad którą patronat honorowy objął  Europejski Instytut Nieruchomości.

Debata była spotkaniem przedstawicieli sektora nieruchomości, którzy debatowali o inwestycjach  i związanym z nimi ryzykiem, problematyce urbanizacji i przestrzeni publicznej w środowisku Real Estate, przyszłości REIT-ów oraz możliwościach rozwoju rynku nieruchomości biurowych i komercyjnych. Organizatorem debaty był Executive Club, organizacja zrzeszająca przedstawicieli top managementu, reprezentujących przeszło dwieście najważniejszych polskich i międzynarodowych spółek. 

Więcej o spotkaniu w  serwisie:

http://www.executive-club.com.pl/debata-urbanizacja-innowacja-wyzwania-dla-rynku-real-estate-w-polsce/

 2017/11/13

Konferencja Biurowce w Polsce

W dniach 23-24 października w Hotelu Hilton w Warszawie  odbędzie się 10. edycja Konferencji Biurowce w Polsce. 

W pierwszym dniu konferencji uczestnikiem jednego z paneli dyskusyjnych pt. „Dziś tworzymy miejsca, a nie budujemy budynki – Placemaking wkracza do gry” będzie Przewodniczący Rady EIN Pan Grzegorz A. Buczek.

Oczekiwania najemców i mieszkańców miast rosną. Bardzo dynamicznie zmienia się również styl życia w największych polskich aglomeracjach. Dziś nie wystarczy zrealizować budynek biurowy, potrzebna jest również jego szeroko rozumiana otoczka i szereg działań wspomagających postrzeganie danego miejsca.

 • Jak kreować tętniące życiem miejsca?
 • Na jakich przykładach powinniśmy się wzorować?
 • Jaka jest rola władz miasta, a jaka deweloperów?

Więcej o konferencji: https://www.biznesowi.pl/konferencje/biurowce-w-polsce-2/

Konferencja Polski Rynek Mieszkaniowy 2017

W dniach 23-24 października 2017 w hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się 11. edycja konferencji Polski Rynek Mieszkaniowy 2017.

Wiceprezes Joanna Iwanowska-Nielsen została zaproszona do udziału w konferencji w panelu dyskusyjnym pt. „Czy wobec deficytu gruntów warto inwestować w tereny poprzemysłowe?”

 • Czy warto odświeżyć modę na przestrzenie pofabryczne, lofty, projekty rewitalizacyjne?
 • Koszty, czas projektu, problemy z trudną historią i podczas komercjalizacji
 • Ochrona zabytków materialnych czy zachowanie „genius loci”?

Więcej o konferencji: https://www.biznesowi.pl/konferencje/forum-rynku-nieruchomosci/