Archiwa kategorii: NEWS

Szkolenie dla pośredników ds. nieruchomości

Bądź profesjonalny na rynku nieruchomości

Akademia Nieruchomości i Inwestycji organizuje dwudniowe seminarium szkoleniowe dla pośredników ds. nieruchomości we Wrocławiu, w dniach 14-15 lutego 2020.

Seminarium skierowane jest dla nieruchomistów działających na rynku nieruchomości, którzy chcą podnieść poprzeczkę swoich usług a także dla pośredników stawiających swoje pierwsze kroki w branży.

Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:

http://akademianieruchomosci.com/skuteczna-sprzedaz-nieruchomosci-4/

expo 2019

Akademia Nieruchomości i Inwestycji powołali w 2018 roku Europejski Instytut Nieruchomości oraz Grupa WGN. W ramach projektu ANiI prowadzą organizację szkoleń i wymianę doświadczeń z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej własnej oraz partnerów działających na rynku nieruchomości i inwestycji z kraju i zagranicy. Akademia Nieruchomości i Inwestycji ma promować wysokie standardy funkcjonowania rynków kapitałowych i promować wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

49 KONGRES WGN „NOWE CZASY, NOWE WYZWANIA”

W dniach 18-20 października 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO w Smardzewicach odbył się już 49 Kongres Grupy WGN.

Kongres rozpoczął się Uroczystą Wielką Galą WGN podczas której zostały wręczone nagrody z tytułu Objawienie WGN Roku 2019 dla Pana Tomasza Kazusia (WGN Gorzów Wielkopolski), oraz wyróżnienia specjalne. Po raz pierwszy w tym roku został przyznany tytuł Wnętrze Roku 2019 dla Pana Grzegorza Brzozowskiego z WGN w Elblągu.

W pierwszy dzień Kongresu swoją wiedzą i doświadczeniem na temat małżeńskich ustrojów majątkowych oraz rękojmi za wady nieruchomości, podzieliła się z uczestnikami wydarzenia mecenas Ewa Klos – Rychter. Dr hab Krzysztof Rzepkowski uświadomił pośredników i zarządców o najczęstszych problemach jakie powstają przy sprzedaży nieruchomości a ekspert z psychologii  sprzedaży, negocjacji, kierowania zespołem Grażyna Białopiotrowicz, wyjaśniła na czym polega mentalność zwycięzcy oraz jak osiągnąć sukces w obrocie nieruchomościami.

Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości Jacek Kolibski zakończył pierwszy dzień Kongresu wystąpieniem „Jak pozyskiwać kupujących i najemców do nieruchomości komercyjnych? Jak przygotować ofertę”. Zaznaczył iż ważnym elementem, który ma wpływ na powodzenie sprzedaży ma stan emocjonalny, osób zainteresowanych kupnem. „Emocje przyciągają, poruszają i zapadają w pamięć, a przez to wpływają na wybory kupujących”.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął pośrednik nieruchomości i pasjonat fotografii Andrzej Stankiewicz, który opowiedział uczestnikom jak wykonać poprawne zdjęcia wnętrz a czego unikać, by nie popełniać rażących błędów w wykonywaniu zdjęć do ofert nieruchomości.

Na zakończenie 49 Kongresu Grupy WGN Prezes Leszek Michniak podsumował 2 dni szkoleń pośredników i zarządców.

Serdecznie gratulujemy Grupie WGN osiągniętych sukcesów i skuteczności w prowadzeniu transakcji!

ed6f4382c49c9995ef5f1b693d20f94441046f12 e4a561c36cb0cc98766c923de9c454451af73419 1cd0142a4df39790ad7dcd8b65f6676a9fe2fb2f 0e09428c3395960e851545cd37b5da02774c55baWięcej na stronie: www.wgn.pl

„European Award – 2018” rozdane

nagroda 5 września 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia ogłoszenia wyników III Międzynarodowego Konkursu Budowlanego European Award-2018.

Europejski Instytut Nieruchomości pragnie złożyć gratulacje Narodowemu Uniwersytetowi Gospodarki Komunalnej w Charkowie im. OM Beketova, za otrzymanie nagrody głównej III Międzynarodowego Konkursu Budowlanego – tytuł „European Award-2018” w kategorii „budynki użyteczności publicznej”, nagroda specjalna Narodowego Związku Architektów. Uniwersytet otrzymał też nagrodę za opracowanie projektu centrum usług administracyjnych, ufundowaną przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, za przebudowę budynku niemieszkalnego przy Prospect Builders Avenue 144.

Oficjalna ceremonia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, a nagrodę odebrał rektor ANMG. Beketova prof. Władimir Babajew.

Tekst opracowany na podstawie: www.kname.edu.ua

rektor Babajewdyplomrozdanie nagród Rektor B.

48 Otwarty Kongres Szkoleniowy Grupy WGN 12-13 Kwietnia 2019

2019/04/15

W dniach 12-14 kwietnia 2019 r. w Stęszewie odbył się 48 Otwarty Szkoleniowy Kongres Grupy WGN dla profesjonalistów rynku nieruchomości. Był to już kolejny, 48 cykl szkoleniowy, podnoszący profesjonalizm i kwalifikacje zawodowe w obrocie nieruchomościami.  Konferencja w ramach Kongresu  z hasłem przewodnim „W jedności siła” była przeprowadzona pod kątem poszerzenia wiedzy, profesjonalizmu i skuteczności w szybkim doprowadzaniu do udanych transakcji i satysfakcji klientów.

Tradycyjnie EIN objął Patronat merytoryczny nad wydarzeniem. Instytut reprezentował Prezes EIN Jacek Kolibski, występując w roli mediatora Kongresu.

Kongres rozpoczął się Uroczystą Wielką Galą  AWARDS BROKER WGN 2018. W drugim dniu kongresu Michał Gutowski wystąpił z prezentacją omawiając interesujący temat, jakim jest działalność pod nazwą „flipping”,  która stał a się ostaniu bardzo popularna wśród inwestujących na rynku nieruchomości. 48 Kongres Grupy WGN cieszył się rekordową frekwencją, wzięło w nim udział 148 uczestników.

IMG_20190413_182916_resized_20190415_041422861


Foto: Jacek Kolibski / od strony lewej Leszek Michniak i Jacek Kolibski

XII Forum Europa – Ukraina, 24-25 stycznia, 2019, Rzeszów, III Targi Wschodnie

2019/01/25

XII Forum Europa – Ukraina zgromadziło w Rzeszowie kilkuset uczestników. Dyskusja na temat przyszłości stosunków gospodarczych i relacji historycznych pomiędzy Ukraina i Europą, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko – ukraińskich odbywała się  w trakcie 2 sesji plenarnych oraz kilkunastu bloków tematycznych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych województwa podkarpackiego, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego z Polski i Ukrainy. Jednemu z bloków tematycznych przewodziła Wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish. W panelu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych z Węgier, Włoch a także prezesi i zarządzający projektami inwestycyjnymi z Polski i Niemiec. W ciekawej dyskusji poruszono bariery, jakie ograniczają rozwój wymiany gospodarczej Ukrainy z państwami europejskimi. Zaliczono do nich głównie ciągle jeszcze istniejącą korupcję oraz brak standardów jakości dla produktów i procedur związanych z procesami produkcyjnymi. W podsumowaniu panelu, Oleg Dubish podkreślił potrzebę zamianę mentalności zarówno po stronie ukraińskiej jak i potrzeba zmiany podejścia inwestorów jaki i zarządzających projektami na Ukrainie. Na bazie polskich doświadczeń, Ukraina nie chce być tylko łatwym rynkiem zbytu dla produktów z Unii Europejskiej i rezerwuarem taniej siły roboczej. Ma ambicje i już po części jest przygotowana do budowania relacji partnerskich w stosunkach gospodarczych.  Dużą uwagę w czasie Forum poświęcono zagadnieniu z obszaru innowacji i inwestycji w start-up’y. Również dyskutowano o polityce międzynarodowej i przebudowie infrastruktury społecznej i gospodarczej na Ukrainie. W Forum uczestniczył Prezes Instytutu Jacek Kolibski, który bardzo wysoko ocenił zarówno organizację jaki poziom merytoryczny wydarzenia. Ciekawą inicjatywą okazały się towarzyszce Forum, Targi Wschodnie, które odbyły się w tym roku już po raz trzeci. Różnorodna oferta zarówno ukraińskich jak i polskich przedsiębiorców, miast i gmin województwa podkarpackiego pokazały duży potencjał możliwości wymiany kulturalnej i gospodarczej rejonów przygranicznych.

IMAG2247_XII Forum Europa - Ukraina
IMAG2253__Forum POL-UKR w RzeszowieIMAG2257_Forum POL-UKR w Rzeszowie

Bazy Danych EIN

2018/11/21

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z Bazy Danych Europejskiego Instytutu Nieruchomości, która dodatkowo od listopada 2018 r.  została powiększona o ceny transakcyjne lokali.

Podstawowe informacje dotyczące kupna-sprzedaży lokali pozyskiwane są z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), danych gromadzonych przez banki, baz danych indywidualnych rzeczoznawców majątkowych, i innych źródeł. W raporcie, który jest dostarczany klientowi w pliku Excel (.xlc) w formie elektronicznej, znajdują się takie dane jak: adres, jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, data transakcji, cena transakcyjna, cena za m², powierzchnia lokalu, przeznaczenie lokalu).

Obowiązujący cennik bazy danych transakcji lokali:

Nr Ilość transakcji Cena brutto zł
1 Do 20 transakcji 40,00
2 Do 40 transakcji 72,00
3 Do 60 transakcji 96,00
4 Do 80 transakcji 112,00
5 Do 100 transakcji 120,00
6 Powyżej 100 Ustalana indywidualnie

*Cena brutto obejmuje podatek VAT wysokości 23%.

Baza Danych jest aktualizowana na bieżąco a udostępniana drogą elektroniczną w formie pliku Excel (.xlc) na wskazany przez zamawiającego adres e-mail.

Zamówienia transakcji z Bazy Danych EIN:

Europejski Instytut Nieruchomości

Marzena Tkaczyk , Telefon: +48 600393761

E-mail: info@ein-epi.eu