2. OEES Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości, Kraków 2017

W dniach 14 -15 listopada 2017 roku w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się druga edycja Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości.

Kongres Open Eyes Economy to bezkompromisowe przedsięwzięcie, w którym organizatorzy pragną pokazać, że nadszedł czas na zmianę ekonomii chciwości w ekonomię wartości. Chcą nauczyć nas dostrzegania, że gospodarka nie jest bytem autonomicznym, wyobcowanym z życia społecznego, ale że jest jego integralną częścią. Promują ideę przejrzystych relacji między podmiotami gospodarczymi a instytucjami życia publicznego, które będą ułatwiały dbanie o dobro wspólne. Wspierajmy innowacyjność i ćwiczymy patrzenie przez niebieskie okulary, które wzmacniają siłę naszego otwartego spojrzenia

Jednym z wiodących tematów 2. Kongresu ma być w tym roku „Miasto – Idea” – miejska gospodarka okrężna.

W skrócie chodzi o wprowadzenie do urbanistyki nowej zasady „miejskiej gospodarki okrężnej”, koncepcji miasta opartego o wartości (idee) a nie o kapitalistyczną grę rynkową. Gospodarka wartości o charakterze „cyrkularnym” czyli „odzyskującym zasoby do powtórnego użycia”, oparta o spiralę rozwoju i tworzenie nowych, rozwojowych  relacji społecznych ma zastąpić logikę powiększania konsumpcji, walkę globalnych graczy o miejskie rynki i nieodwracalną eksploatację zasobów. Jak to się ma do miasta, urbanistyki i interesującego nas rynku nieruchomości?

Główny referat  pt. „Miasto – Idea – nowe podejście do rozwoju miast” wygłosi prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OSSE.

Więcej o wydarzeniu: http://www.oees.pl

Wydarzeniu towarzyszy OPEN EYES FESTIVAL:

http://openeyesfestival.pl

2017/10/16