41 Kongres Grupy WGN w Ciechocinku

W dniach 6-8 listopada w Ciechocinku grupa WGN, prowadziła doroczny Kongres poświęcony aktualnym problemom rynku nieruchomości oraz tendencją związanym z obrotem i zarządzeniem nieruchomościami. Szczególną uwagę uczestnicy kongresu skupili wraz z trenerem personalnym  na problemach autopromocji i kreowaniu wizerunku doskonałego pośrednika podążając w ślad za coach-em Damianem Badzmirowskim.

Pierwszy dzień obrad prowadził Przewodniczący Europejskiego Instytutu Nieruchomości Jacek Kolibski, który również przedstawił aktualną sytuację a także tendencję na najbliższy rok na rynku nieruchomości biurowych, komercyjnych i magazynowych. Ze szczególną uwagą uczestnicy kongresu wysłuchali ciekawej i interesującej prezentacji architekta Andrzeja Zaborowskiego z Pracowni Architecture AZ Design na temat wpływu jakości architektury na wartość nieruchomości.

Drugi dzień Kongresu poświęcony był zagadnieniom wewnątrzorganizacyjnym i prawnym związanym z funkcjonowaniem sieci WGN. Uczestniczący w Kongresie laureaci prezentowali dorobek i osiągnięcia własnych biur. Obradom Kongresu towarzyszyły jak zwykle uroczysta gala i spotkania klubowe.

Partner merytoryczny: Europejski Instytut Nieruchomości