„European Award – 2018” rozdane

nagroda 5 września 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia ogłoszenia wyników III Międzynarodowego Konkursu Budowlanego European Award-2018.

Europejski Instytut Nieruchomości pragnie złożyć gratulacje Narodowemu Uniwersytetowi Gospodarki Komunalnej w Charkowie im. OM Beketova, za otrzymanie nagrody głównej III Międzynarodowego Konkursu Budowlanego – tytuł „European Award-2018” w kategorii „budynki użyteczności publicznej”, nagroda specjalna Narodowego Związku Architektów. Uniwersytet otrzymał też nagrodę za opracowanie projektu centrum usług administracyjnych, ufundowaną przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, za przebudowę budynku niemieszkalnego przy Prospect Builders Avenue 144.

Oficjalna ceremonia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, a nagrodę odebrał rektor ANMG. Beketova prof. Władimir Babajew.

Tekst opracowany na podstawie: www.kname.edu.ua

rektor Babajewdyplomrozdanie nagród Rektor B.