Jubileusz 50-tej Rocznicy działalności Wydziału Administracji Gruntów i Systemu Geoinformacji Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarstwa Miejskiego im. Beketowa w Charkowie (KNAME)

Pan Jacek Kolibski uczestniczył na zaproszenie Dziekana Wydziału Administracji Gruntów i Systemu Geoinformacji Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarstwa Miejskiego im. Beketowa w Charkowie (KNAME) Profesora Konstantina Mamonowa, w Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej  Konferencji naukowej z okazji jubileuszu 50 Rocznicy działalności wydziału, która odbyła się 3 listopada 2016 roku.

Obszerny materiał z konferencji został zamieszczony w serwisie internetowym charkowskiej uczelni.

http://kname.edu.ua/index.php/2321-%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC