MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EUROPEJSKIE STANDARDY W ROZWOJU GOSPODARCZYM I ICH IMPLEMENTACJA NA UKRAINIE. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W POLITYCE MIEJSKIEJ. EUROPEJSKA PERSPEKTYWA.

W dniu dzisiejszym w gmachu Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A. N. Beketova rozpoczęła się MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EUROPEJSKIE STANDARDY W ROZWOJU GOSPODARCZYM I ICH IMPLEMENTACJA NA UKRAINIE. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W POLITYCE MIEJSKIEJ. EUROPEJSKA PERSPEKTYWA. Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez Rektora uczelni Prof. Władimira Babajewa oraz Prezesa EIN Jacka Kolibskiego i Dyrektora PAUCI Jana Piekło, obrady rozpoczęły kolejno wykłady Prof. Leszka Balcerowicza i Olga Dubisha.
foto. Renata Talaga