Otwarcie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki

10 maja 2018 r. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Decyzję o powołaniu instytutu podjął minister kultury prof. Gliński. Dyrektorem został wybitny architekt Bolesław Stelmach. Jednym z celów NIAiU jest podniesienie jakości przestrzeni publicznych.

2018/05/15

Więcej w serwisie http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/otwarcie-narodowego-instytutu-architektury-i-urbanistyki-8342.php