POLSKI WEKTOR W DZIAŁALNOŚCI CHARKOWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU GOSPODARKI MIEJSKIEJ IM. BEKETOWA

W dniu 3 października br. odbyło się w Warszawie spotkanie Prof. Władimira N. Babajewa Rektora Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova z Prezesem Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI  Krzysztofem Filckiem oraz Prezesem Fundacji EIN Jackiem Kolibskim. Rektor Charkowskego Uniwersytetu przekazał polskim partnerom okolicznościowy materiał o wielowątkowej współpracy pomiędzy uniwersytetem a obiema fundacjami. Na szczególną uwagę zasługuje informacja o międzynarodowej konferencji, która odbyła się w ubiegłym roku pt. „Europejskie standardy w rozwoju gospodarczym i ich implementacja na Ukrainie. Energooszczędność w polityce miejskiej. Europejska perspektywa”. Ukraińska uczelnia uczestniczy w projekcie „Zielony Uniwersytet”, który w praktyce promuje i wykorzystuje alternatywne źródła energii dla swoich potrzeb. Od dwóch lat działa tam również Ukraińsko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji. Jest to pierwsze takie centrum wśród technicznych uczelni na Ukrainie. Równie ciekawym projektem jest funkcjonujący Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zrealizowany przy wsparciu polskiego MSZ. Współpracy tej towarzyszy i konsekwentnie wspiera ją Konsul Generalny RP w Charkowie. EIN zadeklarował, iż rozpocznie zbiórkę książek i wydawnictw w języku polskim, które stanowić będą dar dla funkcjonującej biblioteki przy Ukraińsko-Polskim Centrum Kultury i Edukacji.

Instytut zaprasza wszystkich chętnych do przekazywania książek i innych wydawnictw dla potrzeb działającej Biblioteki w ramach Ukraińsko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji.

okladka-folder-kname

okladka-folder-2strona-3okladka-folder-plecy