POLSKO – UKRAIŃSKA KONFERENCJA W KIJOWIE, 12 GRUDNIA 2018

баннер_фб_МАЛЕНЬКАЯ

Європейський Інститут Нерухомості i Польсько-Українська Господарча Палата (ПУГП)

mają zaszczyt zaprosić/маю честь запросити вас

12 grudnia 2018 r.  w Kijowie / 12 грудня, 2018 w Києві

na/на

Polsko – Ukraińską Konferencję

Польсько-українська конференція

GOSPODARKA MIEJSKA I ROZWÓJ TERYTORIALNY. EUROPEJSKIE MODELE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ. PREZENTACJA DOŚWIADCZEŃ W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU SEKTOREM KOMUNALNYM I MIESZKANIOWYM

Міська економіка та територіальний розвиток. Європейські моделі управління муніципальної інфраструктури. Презентація Європейського досвіду в організації та управлінні комунальними та житловими секторами.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym / Захід отримав почесне патронат:

Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie / Посольство Республіки Польща в Україні

Partnerzy Konferencji / Партнери:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. / Польська агенція з інвестицій та торгівлі – Закордонне торгове бюро в Україн

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie / Міжнародне Товариство Польських Підприємців в Україні

Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI / Польсько-Українська фундація Співпраці (ПАУСІ)

Stowarzyszenie Parków Przemysłowo Technologicznych i Rozwoju Terytorialnego / Асоціація індустріально-технологічних парків і територіального розвитку України (АІПТРУ)

Narodowa Akademia Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy / Національна академія державного управління при Президентові України

Polsko – Ukraińska Konferencja w Kijowie, organizowana przez Fundację Europejski Instytut Nieruchomości oraz Polsko Ukraińską Izbę Gospodarczą i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, nad którą Patronat Honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, będzie spotkaniem przedstawicieli reprezentujących gospodarkę miejską oraz zarządzeniem infrastrukturą komunalną. Wobec wyzwań, jakie stoją przed modernizacją infrastruktury technicznej na Ukrainie, prezentacja i wymiana doświadczeń europejskich w zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości w zakresie wsparcia tego procesu, nabiera istotnego znaczenia. Wykorzystanie nowych technologii a także stworzenie właściwych dla ukraińskich miast modeli finansowania tych procesów, będzie istotnym punktem obrad tej konferencji.

Energoefektywność i energooszczędność, to kolejne wyzwania, jakie stoją przed każdą gospodarką a w krajach takich, jak Polska i Ukraina, zagadnienia te nabierają szczególnej wagi. Wykorzystywanie termomodernizacji, jako istotnego elementu optymalizacji zużycia energii w gospodarce mieszkaniowej, staje się współcześnie jednym z najważniejszych zadań gospodarki miejskiej. Aby skutecznie współpracować i konkurować na współczesnym rynku europejskim i światowym, Ukraina powinna w najbliższej przyszłości wprowadzić międzynarodowe standardy w zakresie certyfikacji i unifikacji dla podmiotów gospodarczych i funkcjonujących modeli w zakresie zarządzania strukturami w administracji państwowej i samorządowej. Konferencja da również możliwość prezentacji innowacyjnych zrealizowanych projektów w sferze publicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jednym z przykładów jest projekt „Zielony Uniwersytet” Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.M. Beketova.

Cel wydarzenia:

Nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji miast polskich i ukraińskich, w zakresie wdrażania procesów demokratycznych w zarządzaniu mieniem publicznym i komunalnym.

Prezentacja polskich doświadczeń i możliwości w zakresie modernizacji infrastruktury technicznej w gospodarce miejskiej, promocja polskich rozwiązań technologicznych w procesach termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii, promocja polskiego eksportu w tym zakresie, umożliwienie nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi.

Kompleksowa prezentacja wspólnego dwuletniego w latach 2018-2020  planu działania organizatorów konferencji i innych uczestników ze strony polskiej i ukraińskiej. Rolą programu jest wspieranie i rozwój współpracy w dziedzinie samorządu, mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej i rozwoju regionalnego Ukrainy.

Stworzenie i działanie wspólnej Platformy informacyjno-koordynacyjnej oraz szkoleniowej dla polskich projektów, partnerów i  możliwości dla Ukrainy, zintegrowanej również z innymi zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, projektami i programami wdrażanymi na Ukrainie.

Польсько-українська конференція в Києві, організована Фондом «Європейський інституту нерухомості» та Польсько Українською Господарчою Палатою під почесним Патронатом Посольства Республіки Польща в Україні. З огляду на проблеми, що стоять перед модернізацією житлово-комунального господарства і технічної інфраструктури в Україні в цілому, презентація та обмін європейським досвідом в управлінні комунально-житловим та іншими суспільно важливими секторами має велике значення та потребує підтримки цього процесу. Важливою темою для проведення цієї конференції стане практика використання новітніх технологій, а також створення спеціальних моделей фінансування українських міст, органів місцевого самоврядування, територіальних громад.

Енергозбереження та енергоефективність – це завдання, які сьогодні надзвичайно актуальні для України, і Польща, як країна, яка вже успішно пройшла через відповідні трансформаційні процеси, має величезну практику та позитивний досвід вирішення таких завдань. Особлива увага під час конференції буде приділена питанням термомодернізації, яка, зокрема, є невід’ємним елементом оптимізації енергоспоживання в житлово-комунальній економіці, а також питанням запровадження відповідних міжнародних стандартів, сертифікації та уніфікації профільних операторів і структур. Під час конференції будуть представлені ряд інноваційних проектів, які вже реалізовані або плануються до реалізації у комунальній сфері в т.ч. щодо відновлюваних джерел енергії. Один з таких проектів є проект „Зелений Університет” Харківського Національного Університету Міського Господарства імені О.М. Бекетова.

Мета події:

Налагодження співпраці між представниками органів місцевого самоврядування, профільних регіональних і місцевих структур, підприємств та організацій Польщі та України діяльність яких пов’язана з тематикою конференції і які зацікавлені в реалізації спільних проектів зокрема за участі різноманітних актуальних інституціональних та фінансових інструментів в т.ч. тих , які пропонуються іноземними донорами та міжнародними фінансовими організаціями.

Окрема увага під час конференції буде приділена представленню спільного комплексного плану дій організаторів конференції та інших польських учасників на 2019-2020 рр. щодо підтримки і розвитку співпраці з відповідними українськими партнерами в сфері діяльності органів місцевого самоврядування, житлово-комунальної та муніципальної економіки і територіального розвитку України.

Зокрема мова йде про створення і функціонування спільної інформаційно-координаційної та навчальної платформи відповідних польських проектів, партнерів та можливостей для України, яка була би інтегрована з іншими національними, закордонними і міжнародними ресурсами, проектами і програмами, які реалізуються в Україні.

Miejsce Konferencji /  Місце проведення:

Sala konferencyjna „Assembly” –  Hotel Ukraina, ul. Instytutowa 4, Kijów, 01001, Ukraina

Конференц зал «Асамблея» – готелю «Україна», вул. Інститутська, 4, м. Київ, 01001, Україна

Hotel Ukraina – Dojazd

Warunki udziału w Konferencji / Умови участі в конференції:

 • udział w konferencji jest bezpłatny;
 • warunkiem uczestniczenia jest dokonanie do dnia 2 grudnia  2018 (niedziela) roku rejestracji na stronie organizatora www.ein-epi.eu w formularzu poniżej;
 • zarejestrowani uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz zaproszenie na wspólny obiad.
 • участь у конференції безкоштовна;
 • умова участі – зареєструвати до 2 грудня 2018 року на веб-сайті організатора за адресою www.ein-epi.eu у формі нижче;
 •  зареєстровані учасники отримають матеріали конференції та запрошення на спільну вечерю.

Program Konferencji / Програма конференції:
12 grudnia 2018 r. – Środa

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników / Реєстрація учасників форуму
09:00 – 09:40 Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie uczestników
Wystąpienie Organizatorów i Patronów Honorowych
Урочисте відкриття Конференції та привітання учасників 
Виступ організаторів та партнерів
 • Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Warszawa
 • Jan Piekło, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
 • Mykhailo Khmil, deputowany do Rady Najwyższej (Parlamentu) Ukrainy/Sekretarz Rady Najwyższej ds. Polityki Przemysłowej i Przedsiębiorczości, członek ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej, a także Grupa ds. Relacji międzyparlamentarnych z Rzeczpospolitą Polską, przewodniczący rady nadzorczej AIPPRO, Kijów
 • Aleksandr Szlapak, Prezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Minister finansów Ukrainy (2014) i Minister Gospodarki Ukrainy (2001-2002) / Oleg Dubish, I Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Kijów
 • Piotr Ciarkowski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Kijów
 • Яцек Колібський, Голова правління Європейського Інституту Нерухомості, Варшава
 • Ян Пєкло, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні
 • Михайло Хміль, народний депутат Верховної Ради України, Секретар Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, Член Української частини Парламентської асамблеї України і Республіки Польща та групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща, Голова Спостережної Ради АІПТРУ,
 • Олександр Шлапак, Президент ПУГП (Україна), Міністр фінансів в (2014)р. та Міністр економіки України в (2001-2002)/ Олег Дубіш, Перший Віце-Президент ПУГП (Україна), Київ, Член Правління Європейського Інституту Нерухомості,
 • Пьотр Цярковський, Голова правління Міжнародного Товариства Польських Підприємців в Україні, м. Київ
09:40 – 10:00 Wystąpienie Partnera Generalnego
„Wsparcie ZBH Kijów w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców”, Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.(PAIH), Kijów
Виступ Генерального партнера
„Підтримка Закордонного торгового бюро в іноземній експансії польських підприємців”, Кароль Кубіца,
Керівник Закордонного торговельного бюро у Києві  Польської агенції з інвестицій та торгівлі (ПAIT), м. Київ

 

10:00 – 11:20

Sesja I / Сесія І

„Wdrażanie procesów demokratycznych w zarządzaniu mieniem publicznym i komunalnym. Gospodarka miejska.”

Moderator: Oleg Dubish, Członek Rady Europejskiego Instytutu Nieruchomości, I Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Kijów

„Впровадження демократичних процесів в управлінні громадською та житловою власністю”

Модератор: Олег Дубіш, Перший Віце-Президент Польсько-Української Господарчої Палати (Україна), Член Ради Європейського Інституту Нерухомості та правління АІПТРУ, Член Польсько-Українського Форуму Партнерства при Міністрах закордонних справ Польщі та України, м. Київ

10:00 – 10:20

„Aktywność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Ukrainie”

Zbigniew Kamieński, Kierownik Zespołu Doradców w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa

„Діяльність Національного фонду охорони навколишнього середовища та водного господарства в Україні”

Збігнєв Камієнскі, Голова Команди радників Національного фонду охорони навколишнього середовища та водного господарства (NFOŚiGW), м. Варшава, Польща

10:20 – 10:40

„Od globalnej gospodarki światowej do wzmocnionych wspólnot terytorialnych”

Prof. Dr ekon. Volodymyr Petrovich Udovychenko, Prezes ukraińskiej organizacji pozarządowej NGO „Klub Burmistrzów”, Kijów

„Від глобальної світової економіки до економіки спроможних територіальних громад”.

Проф. Д-р екон. наук, Володимир Петрович Удовиченко, Президент Всеукраїнська громадська організація ВГО «Клуб мерів», м. Київ

 

 

10:40 – 11:00

„Organizacje samorządowe i ich rola w realizacji projektów gospodarki komunalnej.”

Kuibida Vasyl Stepanovich, Prezydent Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy, Kijów

„Місцеві органи самоуправління та  урядові організації і їх роль у здійсненні проектів модернізації інфраструктури та відповідного  муніципального і територіального управління”.

Куйбіда Василь Степанович, Президент Національної Академії Державного Управління при Президентові України (HAДУ),  м. Київ

11:00 – 11:20

„Budowanie świadomości i odpowiedzialności za własność (majątek) wśród zarządzających mieniem społecznym i publicznym.”

Jacek Kolibski, Prezes Zarządu Europejskiego Instytut Nieruchomości, Warszawa

„Підвищення свідомості та відповідальності за власність (майно) серед керуючих соціальним та громадським майном ”
Яцек Колібський, Голова Правління Європейського Інституту Нерухомості, м. Варшава

11:20 – 11:50 Przerwa kawowa / Перерва на каву
11:50 – 14:00

Sesja II  / Сесія ІІ
„Energo-efektywność i energooszczędność w procesach zarządzania i modernizacji”
Moderator: Svyatoslav Pavlyuk, Ekspert ds. energooszczędności, Dyrektor Wykonawczy, Stowarzyszenie „Energooszczędnych Miast na Ukrainie”, Członek NGO Grupa Nestor, Lwów

Енергоефективність та енергозбереження у процесах управління та модернізації”

Модератор: Святослав Павлюк, Експерт з енергозбереження, Виконавчий директор Асоціація «Енергоефективні міста України», Учасник Несторівська група, м. Львів

 

11:50 – 12:20

„Programy państwowe wspierające termomodernizację sektora mieszkaniowego: sposoby na przyciągnięcie finansowania”.

Marina Milova, Państwowa Agencja Energooszczędności i Efektywności Energetycznej i Ukrainy, Kijów

Przedstawiciel Państwowej Agencji ds. Efektywności Energetycznej Ukrainy, Kijów

„Державні програми підтримки термомодернізації житлового сектору. Шляхи залучення фінансування.”

Марина Мілова, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, м. Київ

12:20 – 12:40

„Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie” – doświadczenia z projektu zrealizowanego w 5 hromadach Obwodu Gharkowskiego przez FSM, PUIG i KAPE S.A. w ramach programu „Polska Pomoc.”

Dr inż. Roman Babut, Doradca ds. Spraw Międzynarodowych Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE), mgr inż. Piotr Chrzanowski, Ekspert w Dziale Efektywności KAPE, Warszawa

„Наша енергія – енергетично спроможна громада” – досвід проекту, здійсненого 5 місяцями в районі Харківського ФГМ, ПУІГ та КАПЕ С.А. як частина програми „Польська допомога”

Д-р iнж. Роман Бабут, Радник з міжнародних питань голови правління Національного агентства з питань енергозбереження (КАПЕ С.А.), маг. інж. Петро Чжановський, експерт відділу ефективності КАПЕ С.А, м. Варшава, Польща

12:40 – 13:00

„Rola i znaczenie europejskich certyfikacji w procesach zarządzania i funkcjonowania sektora komunalnego i mieszkaniowego w Ukrainie. Polskie doświadczenia w budowaniu     i implementacja europejskich standardów oraz certyfikacja podmiotów gospodarczych               funkcjonujących w gospodarcze komunalnej i mieszkaniowej.”

Janusz Lipiński, Członek Rady Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Warszawa

„Роль і значення європейської сертифікації в процесах управління і функціонування  комунального і житлового сектора в Україні. Польський досвід у будівництві та впровадженні європейських стандартів і сертифікації економічних операторів, що працюють в комунальних та житлових секторах”.
Януш Ліпінський, Член Ради Європейського Інституту Нерухомості, м. Варшава

13:00 – 13:20

„Systemy budownictwa energooszczędnego i ich zastosowanie w realizacji inwestycji miejskich.”

Mariusz Dudek, Prezes Zarządu Firmy Scarto SA, Katowice

„Енергозберігаючі системи будівництва та їх застосування у реалізації муніципальних інвестицій”.

Мариуш Дудек, Голова правління  Scarto SA, м. Катовіце, Польща

 

13:20 – 13:40

„Wdrożenie środków poprawy efektywności energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego obiektów uniwersyteckich poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.”

Sergiy Romanenkro, Kierownik Działu Operacyjnego i Technicznego, Kierownik ds. Efektywności Energetycznej Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. O.M. Beketowa (KNAME), Charków, Ukraina

„Впровадження заходів з енергоощадності та підвищення енергетичної безпеки об’єктів Університету шляхом використання відновлювальних джерел енергії. „

Сергій Романенко, начальник експлуатаційно-технічного відділу, керівник напрямку з енергоефективності Харківського національного університету міського госопдарства ісмені О.М. Бекетова,  (ХНУМГ), м. Харків

 

13:40 – 14:00

„Rola nowoczesnej infrastruktury badawczej w kreowaniu innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w obszarze działań energooszczędnych.”

Dr inż. Anna Romańska-Zapała, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, Członek Rady Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Kraków

„Роль сучасної дослідницької інфраструктури у створенні інноваційної економіки, основаної на знаннях, у сфері енергозберігаючих заходів.”
Д-р iнж. Анна Романський-Запала, Факультет електротехніки та обчислювальної техніки на Краківському технологічному університет ім. Тадеуша Костюшко, Член Ради Європейського Інституту Нерухомості, м. Краків

14:00 – 15:00 Obiad dla zarejestrowanych uczestników / Обід для зареєстрованих учасників
15:00 – 17:00

Sesja III / Сесія ІІI
„Program rozwoju infrastruktury miejskiej Ukrainy (PRIKU, UMIP) i inne programy do obsługi komunalnej i infrastruktury miejskiej, rozwój społeczności lokalnych i terytoriów realizowany na Ukrainie przy wsparciu międzynarodowych i zagranicznych instytucji finansowych wraz z odpowiednimi instytucjami finansowymi i organami państwowymi Ukrainy
Moderator: Przedstawiciel międzynarodowych instytucji finansowych i dawców / Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy

“Програми розвитку муніципальної інфраструктури України та інші програми для підтримки комунального, міського господарства і інфраструктури, територіальних громад  та  розвитку територій, які здійснюються в Україні за підтримки міжнародних та іноземних  фінансових  організацій і донорів, а також відповідних фінансових установ та державних органів України ”.

Модератор: Представник міжнародних фінансових організацій та донорів / Представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

15:00 – 15:20

„Lokalne wsparcie termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych: który program jest skuteczny”, „Fundacja EE: możliwości dla OSBB”.

Mykhailo Pawlyczenko, Kierownik Działu Regionalnego Międzynarodowej Korporacji Finansowej, Program „Efektywności Energetyczna na Ukrainie”, Kijów

„Місцева підтримка термомодернізації багатоквартирних будинків: яка програма є ефективною”, „Фонд ЕЕ: мові можливості для ОСББ.”

Михайло Павличенко, Керівник діяльності в регіонах Міжнародна Фінансова Корпорація, Програма «Енергоефективність в Україні», м. Київ

15:20 – 15:40

„Lokalny rozwój gospodarczy MEP: doświadczenia w międzynarodowym projekcie DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) finansowanym przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID)”

Vitali Yurkiv, specjalista ds. rozwoju ekonomicznego w z funduszu МЕР w programie DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency)

„Місцевий економічний розвиток MEP: досвід роботи програми DOBRE/USAID”.

Віталій Юрків, спеціаліст з МЕР DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency)

15:40 – 16:00 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i jego możliwości realizacji projektów gospodarki  miejskiej, infrastruktury i rozwoju regionalnego, Biuro w Kijowie

Європейський Банк Реконструкції і Розвитку (ЄБРР) та його можливості для реалізації проектів муніципальної економіки, інфраструктури та розвитку територій, ЄБРР Офіс в Києві

16:00 – 16:20

„Programy wsparcia ze strony ukraińskiego sektora bankowego. Produkty Osczadbank.”

Tatiana Kornienko, Zastępca Dyrektora ds. bakowości dla małych i średnich przedsiębiorstw w Osczadbank, Kijów

Програми підтримки зі сторони українського банківського сектору. Продукти Ощадбанк

Тетяна Корниенко, заступник директора з питань банківської справи для малого та середнього бізнесу, Ощадбанк, м. Київ

16:20 – 16:40 Dyskusja / Дискусія
16:40 – 16:50

 

16:50 – 17:00

Prezentacja europejskiego konkursu „Modernizacja Roku”,  Weronika Marczuk, Prezes Polish Business Center w Kijowie/ Презентація європейського конкурсу „Модернізація року”, Вероніка Марчук, Президент Polish Business Center в Києві

 Prezentacja Firmy Swimer, Piotr Banaszek, Toruń, Polska / Swimer – презентація компанії та продукції, Пьотр Банашек, м. Торунь, Польща

 

 

17:00 – 17:20 Prezentacja Planu działań organizatorów konferencji na temat realizacji projektów wsparcia gospodarki komunalnej, terytorialnej i komunalnej na Ukrainie w latach 2019-2020

Презентація Плану діяльності організаторів конференції щодо реалізації проектів підтримки «муніципальної/територіальної/комунальної» економіки і територіального  розвитку в Україні на 2019-2020 рр.

17:20 – 17:30

Zakończenie obrad konferencji. Podsumowanie i wnioski końcowe

 • Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Warszawa
 • Oleg Dubish, I Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Kijów

Закінчення конференції. Додаткове обговорення. Підсумкові та остаточні висновки.

 • Яцек Колібський, Голова правління Європейського Інституту Нерухомості, Варшава
 • Олег Дубіш, Перший Віце-Президент Польсько-Української Господарчої Палати (Україна), Член Ради Європейського Інституту Нерухомості та правління АІПТРУ, Член Польсько-Українського Форуму Партнерства при Міністрах закордонних справ Польщі та України, Київ

Program konferencji może ulec zmianie / Робочий варіант – програма конференції може бути зміненаOrganizatorzy / Організатори:

Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości / Європейський Інститут Нерухомості 
www.ein-epi.eu

Biuro organizacyjne Konferencji:
Europejski Instytut Nieruchomości – Oddział w Krakowie / Європейський Інститут Нерухомості  – філія в Кракові
ul. Jana Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków, Polska / вул. Ян Пєтрюшинський 3/6, 30-321, м. Краків, Польща
T/F: +48/ 12 294 02 75, E: [email protected]

Jacek Kolibski, Dyrektor Konferencji / Яцек Колібський, директор конференції, М: +48/ 601 423 630
Renata Talaga, Koordynator Konferencji / Рената Талага, координатор з організаційних питань, M: +48/ 606 119 400

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza / Польсько-Українська Господарча Палата у Києві
www.pol-ukr.com

Biuro koordynacyjne Konferencji w Ukrainie :
Przedstawicielstwo Generalne Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Kijowie / Генеральне представництво у Києві
ul. Khorywa 4/10, m. Kijów,  04071, Ukraina / Вул. Хорива 4/10, м. Київ, 04071, Україна
T/F: + 38/044 221 48 78, E: [email protected]

Wiktoria Jalowenko, Dyrektor Przedstawicielstwa PUIG / Вікторія Яловенко, координатор з організаційних питань, M: + 38/ 050 410 59 26

Materiały do pobrania / Завантажувані матеріали:

Program_Konferencja_Gospodarka Miejska_PL

Opis wydarzenia_Konferencja-Kijów_PL

Програма_Польсько-українська конференція w Києві_UA

Опис конференцiї_Киeв_UA

 

Patronat Honorowy / Почесний патронат:

Logo PL

 

 

 

 

 

 

Patronat Generalny / Генеральний партнер:

PAIH-logo

 

 

 

 

Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie/Закордонному Торговельному Бюро в Києві

Partnerzy / Партнери:

Logo_PAUCI

 

 

 

 

AIP Ukraina

Emblem_NAPA_logo

MSPPU-Logo-PL_cmyk_new-01

logo krakinwestu

 

 

 

 

Patronat Medialny / Медіапатронат:

Property-Journal-b

 

 

 

UPMP