POLSKO – UKRAIŃSKA KONFERENCJA W KIJOWIE

Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza

mają zaszczyt zaprosić

12 grudnia 2018 r.  w Kijowie

na

Polsko – Ukraińską Konferencję

GOSPODARKA MIEJSKA I ROZWÓJ TERYTORIALNY. EUROPEJSKIE MODELE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ. PREZENTACJA DOŚWIADCZEŃ W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU SEKTOREM KOMUNALNYM I MIESZKANIOWYM

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym

Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie

Partnerzy Konferencji:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI

Stowarzyszenie Parków Przemysłowo Technologicznych i Rozwoju Terytorialnego

Krajowa Akademia Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy

Polsko – Ukraińska Konferencja w Kijowie, organizowana przez Fundację Europejski Instytut Nieruchomości oraz Polsko Ukraińską Izbę Gospodarczą i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, nad którą Patronat Honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, będzie spotkaniem przedstawicieli reprezentujących gospodarkę miejską oraz zarządzeniem infrastrukturą komunalną. Wobec wyzwań, jakie stoją przed modernizacją infrastruktury technicznej na Ukrainie, prezentacja i wymiana doświadczeń europejskich w zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości w zakresie wsparcia tego procesu, nabiera istotnego znaczenia. Wykorzystanie nowych technologii a także stworzenie właściwych dla ukraińskich miast modeli finansowania tych procesów, będzie istotnym punktem obrad tej konferencji.

Energoefektywność i energooszczędność, to kolejne wyzwania, jakie stoją przed każdą gospodarką a w krajach takich, jak Polska i Ukraina, zagadnienia te nabierają szczególnej wagi. Wykorzystywanie termomodernizacji, jako istotnego elementu optymalizacji zużycia energii w gospodarce mieszkaniowej, staje się współcześnie jednym z najważniejszych zadań gospodarki miejskiej. Aby skutecznie współpracować i konkurować na współczesnym rynku europejskim i światowym, Ukraina powinna w najbliższej przyszłości wprowadzić międzynarodowe standardy w zakresie certyfikacji i unifikacji dla podmiotów gospodarczych i funkcjonujących modeli w zakresie zarządzania strukturami w administracji państwowej i samorządowej. Konferencja da również możliwość prezentacji innowacyjnych zrealizowanych projektów w sferze publicznej w zakresie odnawialnych rodeł energii tj. projektu Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. M. Beketowa pt. „Zielony Uniwersytet”.

Cel wydarzenia:

Nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji miast polskich i ukraińskich, w zakresie wdrażania procesów demokratycznych w zarządzaniu mieniem publicznym i komunalnym.

Prezentacja polskich doświadczeń i możliwości w zakresie modernizacji infrastruktury technicznej w gospodarce miejskiej, promocja polskich rozwiązań technologicznych w procesach termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii, promocja polskiego eksportu w tym zakresie, umożliwienie nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi z wykorzystaniem doświadczeń Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Miejsce Konferencji:

Hotel Ukraina, ul. Instytutowa 4, Kijów, 01001, Ukraina

Hotel Ukraina – Dojazd

Warunki udziału w Konferencji:

 • udział w konferencji jest bezpłatny;
 • warunkiem uczestniczenia jest dokonanie do dnia 28 listopada 2018 roku rejestracji na stronie organizatora www.ein-epi.eu w formularzu poniżej;
 • zarejestrowani uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz zaproszenie na wspólny obiad.Program Konferencji:
12 grudnia 2018 r. – Środa

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:30 Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie uczestników
Wystąpienie przedstawicieli Organizatorów i Patronów Honorowych

 • Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Warszawa
 • Aleksandr Szlapak, Prezes / Oleg Dubish, I Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej , Kijów
 • Piotr Ciarkowski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Kijów
 • Jan Piekło, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie
 • Mykhailo Khmil, deputowany do Rady Najwyższej (Parlamentu) Ukrainy/sekretarz komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości
09:30 – 09:50 Wystąpienie Partnera Generalnego
,,Wsparcie ZBH Kijów w ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców”Karol Kubica, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.(PAIH)
09:50 – 12:20

Sesja I

„Wdrażanie procesów demokratycznych w zarządzaniu mieniem publicznym i komunalnym. Gospodarka miejska.”

Moderator: Oleg Dubish, Członek Rady Europejskiego Instytutu Nieruchomości, I Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Kijów

 

09:50 – 11:10 „Modele zarządzania infrastrukturą komunalną w krajach Unii Europejskiej. Prezentacja polskich doświadczeń w zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym.”
Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
11:10 – 11:30

„Formy organizacyjno – prawne zarządzania infrastrukturą miejską na Ukrainie. Energo-efektywność jako kryterium modernizacji infrastruktury. Zastosowania nowych technologii w zakresie opomiarowania i zarządzania w gospodarce komunalnej i mieszkaniowej.”

Ekspert z Ukrainy:

11:30 – 11:50 „Organizacje samorządowe i ich rola w realizacji projektów gospodarki komunalnej.”
Przedstawiciel Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydenci Ukrainy
11:50 – 12:10

„Budowanie świadomości i odpowiedzialności za własność (majątek) wśród zarządzających mieniem społecznym i publicznym.”

Jacek Kolibski, Prezes Zarządu Europejskiego Instytut Nieruchomości, Warszawa

12:10 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:10 Sesja II 
„Energo-efektywność i energooszczędność w procesach zarządzania i modernizacji”
Moderator: Svyatoslav Pavlyuk, Kijów

 

12:30 – 12:50  „Problemy modernizacji sektora mieszkaniowego Ukrainy na obecnym etapie reformy:

 • Termomodernizacja jako element optymalizacji zużycia energii w gospodarce mieszkaniowej;
 • Sposoby wprowadzenia europejskich doświadczeń w zakresie restrukturyzacji i funkcjonowania sektora mieszkaniowego;
 • Poprawa efektywności funkcjonowania Wspólnot mieszkaniowych (OSBB).”

Państwowa Agencja ds. Efektywności Energetycznej

12:50 – 13:10

„Racjonalizacja zużycia energii w gospodarce.”

Dr inż. Roman Babut, Doradca ds. Spraw Międzynarodowych Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE), Warszawa

13:10 – 13:30

„Rola i znaczenie europejskich certyfikacji w procesach zarządzania i funkcjonowania sektora komunalnego i mieszkaniowego w Ukrainie. Polskie doświadczenia w budowaniu     i implementacja europejskich standardów oraz certyfikacja podmiotów gospodarczych               funkcjonujących w gospodarcze komunalnej i mieszkaniowej.”

Janusz Lipiński, Członek Rady Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Warszawa

13:30 – 13:50

„Wykorzystanie źródeł odnawialnej energii „Zielony Uniwersytet.”

Dr Natalia Bibik, Państwowy Charkowski Uniwersytet Gospodarki Miejskiej, Charków

13:50 – 14:10

 „Opomiarowanie i monitorowanie strat związanych z przesyłem energii cieplnej i elektrycznej.”

Dr inż. Anna Romańska-Zapała, Politechnika Krakowska, Członek Rady Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Warszawa

14:10 – 15:00 Obiad dla zarejestrowanych uczestników
15:00 – 17:00 Sesja III 
„Programu rozwoju infrastruktury komunalnej Ukrainy (PRIKU, UMIP) realizowany przez międzynarodowe oraz lokalne struktury o instytucje finansowe wraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy i Ministerstwem Finansów Ukrainy i inne programy wsparcia infrastruktury komunalnej i gospodarki miejskiej.”
Moderacja:
15:00 – 15:20

Prezentacja inwestycji komunalnych finansowanych w ramach programu. Możliwość tworzenia spółek typu „join venture” oraz innych form organizacyjno – prawnych dla realizacji programu modernizacji. Prezentacja sektorów objętych programem inwestycyjnym”

 • Ogrzewanie miejskie;
 • Efektywność energetyczna budynków publicznych
 • Oświetlenie miast
 • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy

15:20 – 15:40 Wystąpienie przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Kijowie
15.40 – 16.00

Programy Banku Światowego dla sektora komunalnego

16.00 – 16.20 EBRD i jego możliwości dla gospodarki miejskiej
16.20 – 16.40 Programy wsparcia ze strony ukraińskiego sektora bankowego (Osczadbank, Ukrgazbank, Kredobank inni)
16:40 – 17:00

Dyskusja

17:00 – 17:20 Prezentacja Partnera
17:20 – 17:30

Zakończenie obrad konferencji. Podsumowanie i wnioski końcowe.

 • Jacek Kolibski, Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, Warszawa
 • Oleg Dubish, I Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej , Kijów
 • Piotr Ciarkowski, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Kijów

Program konferencji może ulec zmianie.Organizatorzy:
Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości
www.ein-epi.eu
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
www.pol-ukr.com
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie
www.msppu.org.ua

Biuro organizacyjne Konferencji:
Europejski Instytut Nieruchomości – Oddział w Krakowie
ul. Jana Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków, Polska
T/F: +48/ 12 294 02 75, E: konferencja.kijow@ein-epi.eu

Biuro koordynacyjne Konferencji w Ukrainie :
Przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
ul. Chorywa 4, of. 10 m. Kijów 04071, Ukraina
T/F: +38/  044 221 48 78, E: ukrpol-kiev@ukr.net

Kontakt z organizatorem / Polska:
Jacek Kolibski, Dyrektor Konferencji, М: +48/ 601 423 630
Renata Talaga, Koordynator Konferencji, M: +48/ 606 119 400

Kontakt z koordynatorem /Ukraina:
Wiktoria Jalowenko, Dyrektor Przedstawicielstwa PUIG, M: + 38/ 050 410 529 26

Materiały do pobrania:

Konferencja_Gospodarka Miejska_Program_PL

Opis wydarzenia

Patronat Generalny:

PAIH-logo

 

 

 

 

Partnerzy:

Logo_PAUCI

 

 

 

 

Patronat Medialny:

Property-Journal-b