Pomoc humanitarna: Przekazanie zestawu komputerów do miasta Yuzhny w Ukrainie.

W dniu 6 lipca 2023 roku Europejski Instytut Nieruchomości dokonał przekazania
263 komputerów w zestawie z monitorami, myszkami i klawiaturami, do Ukrainy. Urząd Miasta Yuzhny rozdzieli przedmiot darowizny – zestawy komputerowe pomiędzy swoje placówki
oświatowe, szkoły, obiekty przeznaczone do relokacji dzieci i młodzieży z miast zniszczonych
w wyniku agresji rosyjskiej na miasta ukraińskie: Nikolajew, Chersoń i Mariopol.

Darczyńcą zestawów komputerów była Fundacja Digital University, której serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc humanitarną skierowaną do dzieci i młodzieży z terenów przesiedlonych.

Europejski Instytut Nieruchomości zorganizował transport i odprawę celną przesyłki.

W przekazaniu komputerów w Pruszkowie, w firmie ALSO, uczestniczyli:

  • Zastępca Prezydenta Miasta Yuzhny: Dymitro Lubivyy;
  • Prezes Fundacji Digital University: Ela Wojciechowska;
  • Project Manager Digital University: Paweł Przedpełski;
  • Prezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości: Jacek Kolibski.