POMOC UKRAINIE

W godzinach próby członkowie Rady Fundacji wraz z Zarządem i Fundatorami Europejskiego Instytutu Nieruchomości przekazują wyrazy wsparcia, solidaryzując się z narodem i instytucjami Ukrainy, z naszymi przyjaciółmi z Kijowa, Charkowa, Odessy, Jużnego, z którymi EIN współpracował przy wielu projektach kilkanaście lat. Jednocześnie stanowczo potępiamy agresję Rosji przeciw demokratycznemu krajowi, naruszając jego suwerenność.

Jesteśmy gotowi nieść pomoc w różnych formach w szczególności zbiórka medykamentów (m.in. środki opatrunkowe), ale także środki podstawowej egzystencji (woda, produkty żywnościowe, koce, śpiwory, mydło, ręczniki i inne).

Zachęcamy do pomocy za pośrednictwem naszego Instytutu. Bądźmy w tych trudnych czasach solidarni z Ukrainą  i okażmy nasze człowieczeństwo.

Adres zbiórki:

Europejski Instytut Nieruchomości
Oddział w Krakowie:
Ul. Jana Pietrusińskiego 3/6,
30-321 Kraków
Tel. +48 12 294 02 75
E-mail: [email protected]

Numer rachunku bankowego Fundacji:

44 1240 1053 1111 0010 1009 7244

ДОПОМОГА УКРАЇНІ

У ці скрутні част члени ради Фонду разом з керівництвом і засновниками Європейського інституту нерухомості висловлюють підтримку, солідаризуючись з народом та інститутами України, з нашими друзями з Києва, Харкова, Одеси, Южного, з якими EIN співпрацював за багатьма проектами кілька років. Водночас ми рішуче засуджуємо агресію Росії, яка порушила суверенітет демократичної країни.

Ми готові надати допомогу в різних формах, зокрема збір медикаментів (наприклад, перев’язувальні засоби), а також засоби основного існування (вода, продукти харчування, ковдри, спальні мішки, мило, рушники та інші).

Ми рекомендуємо вам допомогти через наш інститут. Давайте будемо в ці важкі часи солідарні з Україною і прояви мо людяність.

Адреса збору:

Європейський Інститут Нерухомості
Філія в Кракові:
Вул. Яна Петрушинского 3/6,
30-321 Краків
Тел.+48 12 294 02 75
E-mail: [email protected]