PUGP: utworzono konsorcjum w celu zintegrowanego podejścia do rozwoju ukraińskich społeczności terytorialnych i biznesu.

Z ogromnym zainteresowaniem publikujemy informacje o nowym projekcie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oddziału w Kijowie!

Gratulujemy Olegowi Dubishowi uruchomienia projektu oraz konsekwencje i zaangażowanie z jakim podchodzi do problemu gospodarczej i wymiany doświadczenia   w szeroko rozumianym obszarze gospodarki miejscowej i przestrzennej.

EIN będzie wspierał działanie Izby w tym zakresie oraz deklaruje przystąpienie do projektu.

Tłumaczenie oryginalnego tekstu niżej:

5 lutego 2021 r. utworzono konsorcjum w celu zintegrowanego podejścia do rozwoju ukraińskich społeczności terytorialnych i biznesu.

Wiele osób zdaje sobie sprawę, że dzisiejszy polski samorząd to wielkie osiągnięcie transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej Polski. Przez ponad trzy dekady Samorząd zyskał uznanie i zaufanie obywateli polskich, a praca władz lokalnych Polski od lat zyskuje najwyższe oceny i wiarygodność wśród wszystkich instytucji publicznych w Polsce. Polskie doświadczenia decentralizacji i reformy samorządowej cieszą się zasłużonym szacunkiem, uwagą i popytem poza granicami Polski. Dlatego logiczne jest, że jednym z priorytetów pracy ukraińskiego zespołu PUGP jest promowanie wdrażania tego doświadczenia na Ukrainie. Zwłaszcza jeśli chodzi o lokalne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój terytoriów i lokalnej infrastruktury przyciągania i wspierania inwestycji zagranicznych, rozwoju przemysłowego i innowacyjnego Ukrainy. Ta praca wymaga odpowiednich kompetencji i kompleksu niezwykle konkretnych działań ze strony tych, którym zależy na rozwoju cywilizacyjnym i przyszłości naszych połączonych społeczności terytorialnych (OTG), biznesu i całego kraju.

Dlatego aktywnie wspieraliśmy inicjatywę, a utworzone przez nas w Kijowie Polskie Centrum Biznesu 05.02.2021 stało się jednym z uczestników konsorcjum partnerskiego, w którym 7 organizacji z różnych regionów Ukrainy połączyło się w różnych obszarach pracy dla wspólnego celu – zintegrowanego podejścia do rozwoju ukraińskich społeczności i biznesu. W ramach konsorcjum – specjaliści z zakresu urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Zagospodarowania Przestrzennego i Kartografii, ekologii i Gospodarki Odpadami, gospodarki i Inwestycji, doradztwa i zarządzania projektami, wydobycia i przetwarzania minerałów, projektowania i budowy złożonych obiektów infrastrukturalnych i przemysłowych, tworzenia systemów danych geoinformacyjnych i szkolenia personelu samorządu terytorialnego, efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

Więcej informacji na temat konsorcjum można znaleźć pod linkiem:
https://gplan.com.ua/partnerskiy-konsorcium
Osobno chcę wyrazić wielki szacunek i wdzięczność za inicjatywę i ascezę koordynatorom projektu Michaiła Gabriela i Marty Dobrowolskiej !!!

Jestem przekonany, że wraz z podpisanym w ubiegłym tygodniu memorandum między PBC a Stowarzyszeniem społeczności atrakcyjnych inwestycyjnie Ukrainy ( Ruslan Meistruk), projekt ten będzie między innymi praktycznym narzędziem w kwestiach kompleksowej i wzajemnie korzystnej współpracy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i wszystkich powiązanych struktur ze zjednoczonymi społecznościami terytorialnymi Ukrainy!

Нет описания фото.

Oryginalny tekst: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2797787940500202&set=pcb.2797791777166485