RELACJA „REAL CONNECT 2017”

2017/07/20

Polski rynek nieruchomości komercyjnej od kilku lat pozostaje atrakcyjny miejscem do inwestycji dla międzynarodowych inwestorów w obszarze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. W praktyce na stabilną sytuację na tym rynku nie wpłynęły polityczne zmiany zachodzące w EU, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wewnętrzne czynniki wzrostu gospodarczego wciąż przyciągają wielu zagranicznych inwestorów. Dobrą kondycje polskiej gospodarki doceniła również Agencja MODIS, która podniosła dotychczasową ocenę ratingową, co dodatkowo podnosi atrakcyjność polskiego rynku nieruchomości.

Wielu inwestorów instytucjonalnych oraz przedstawicieli największych miast europejskich rok rocznie spotyka się na ważnych międzynarodowych konferencjach i targach, wśród których za najważniejsze uważa się MIPIM w Cannes i Expo Real w Monachium.

W tym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane Targi i Konferencja Nieruchomości Komercyjnych i Inwestycji Real Connect 2017 w Warszawie w Centrum EXPO XXI. Spotkanie stało się doskonałym miejscem do zaprezentowania przez ekspertów informacji i raportów na temat aktualnego stanu inwestycji w Polsce. Na tle innych krajów Europy Środkowo Wschodniej potencjał rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wzbudza zainteresowanie zagranicznych inwestorów. Warszawski rynek biurowy, który przekroczył już 5 mln m² dalej wykazuje tendencje wzrostową a aktywność deweloperów znajduje odbiorców w lokowanych nowych firmach outsourcing’owych. Podobnie dobra koniunktura panuje na regionalnych rynkach biurowych a poza Warszawą regionalnymi liderami zostają Kraków, Wrocław, Trójmiasto. Coraz większe zainteresowanie wzbudzają wśród najemców i deweloperów Katowice, Łódz, Poznań. Rynek handlowy dysponuje w Polsce 11 mln m² nowoczesnej powierzchni handlowej. Dominują na niej galerie handlowe, sieciowe obiekty wielkopowierzchniowe i coraz częściej funkcjonujące Retail Parki zlokalizowane w mniejszych ośrodkach miejskich. W Polsce aż 50 % istniejących Centrum Handlowych jest obecnych na rynku od co najmniej 10 lat. Deweloperzy planują nie tylko realizacje nowych obiektów ale także modernizacje istniejących centrów.

W trakcie konferencji dyskutowano o aktualnych trendach i zagrożeniach dla rozwoju rynku komercyjnego. Wielu panelistów zwracało uwagę na konieczność skonsolidowania handlu tradycyjnego z sektorami m-commerce i e-commerce. Szczególnie dobra koniunktura dotyczy nowoczesnych powierzchni przemysłowych i logistycznych. Łączne zasoby nowoczesnych powierzchni magazynowych i logistycznych wynoszą 11,6 mln m².

Dużym zainteresowaniem cieszył się panel „Polska – Ukraina inwestycje po sąsiedzku”. Paneliści dyskutowali o perspektywie rozwoju rynku ukraińskiego, zwracano uwagę na małą jeszcze stabilność gospodarki i stale jeszcze obecną korupcję. Jeśli Targi „Real Connect” mają stać się w przyszłości centrum inwestycji w Europie środkowo-wschodniej to obecność przedstawicieli rynków, które cechuje jeszcze duże ryzyko a jednocześnie mają ogromny potencjał jest niezbędna. Inwestycje w Ukrainie, Rosji i na Białorusi będą niewątpliwi wzbudzały  coraz większe zainteresowanie a ekspercka wiedza i doświadczenie praktyków mogą tę aktywność inwestorów tylko ubezpieczyć.

Organizacja konferencji w postaci branżowych paneli dyskusyjnych z bardzo dobrze przygotowaną obsługą techniczną z udziałem wielu ekspertów i praktyków rynku nieruchomości wzbudziła duże zainteresowanie uczestników targów. Deklaracje przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju  i organizatorów Targów, iż impreza ta ma być platformą współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i inwestorami działającymi na rynku nieruchomości w Polsce. Miejmy nadzieje, iż za kilka lat będziemy mogli jednym tchem wymieniać nie tylko Cannes i Monachium ale także Warszawę, jako miejsce gdzie dyskutuje się i realizuje najważniejsze na europejskim rynku nieruchomości a Warszawa i Real Connect stanie się centrum inwestycyjnym Europy Środkowo – Wschodniej.

Artykuł ukazał się na łamach czerwcowego wydania „The City” Magazyn Nieruchomości Komercyjnych.

1_ZDJĘCIE- Jacek_Kolibski_05Autor artykułu: Jacek Kolibski, Prezes Zarządu EIN