Archiwa tagu: konferencja

Konferencja „Efektywne zarządzanie energią – pierwszy krok do Zielonego Uniwersytetu”

W dniach 4-5 lutego 2016 roku Prezes Zarządu EIN – Jacek Kolibski przebywał w Charkowie na Ukrainie. W czasie pobytu uczestniczył w Konferencji na temat „Efektywne zarządzanie energią – pierwszy krok do Zielonego Uniwersytetu”.Konferencja była przeglądem i podsumowaniem zakończonego projektu realizowanego w ramach PAUCI przy współpracy Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarstwa Miejskiego im. Beketowa w Charkowie (KNAME). Przedstawiono działania zmierzające do oszczędzania energii, które powstały w wyniku budowania świadomości potrzeby oszczędzenia energii zarówno wśród studentów jak i pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu. Jacek Kolibski przedstawił realizowane programy zarządzania i administrowania obiektami dydaktyczno – naukowymi Akademii Górniczo Hutniczej im.St.Staszica w Krakowie. Sporo zainteresowania wzbudził model zarządzania obiektami socjalnymi Campusu AGH (miasteczko studenckie). W podsumowaniu Vyacheslav Gusyev z ramienia PAUCI oraz dr Natalia Bibik z ramienia KNAME zadeklarowani realizację pilotażowego projektu domu pasywnego, jako innowacyjnej formy adaptacji obiektów uczelni. W rozmowie z Rektorem KNAME Prof. Volodymyrem Babayevem oraz Vice Merem miasta Charków strony zgłosiły gotowość do realizacji misji polskich przedsiębiorstw komunalnych i przedstawicieli ośrodków naukowych w celu wymiany doświadczeń w zakresie budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ambasady RP w Kijowie  i Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

Obszerny materiał z konferencji znajduje się w serwisie internetowym charkowskiego uniwersytetu:

http://kname.edu.ua/index.php/1830-5-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2016%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%96%D0%BC-%D0%BE-%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83

41 Kongres Grupy WGN w Ciechocinku

W dniach 6-8 listopada w Ciechocinku grupa WGN, prowadziła doroczny Kongres poświęcony aktualnym problemom rynku nieruchomości oraz tendencją związanym z obrotem i zarządzeniem nieruchomościami. Szczególną uwagę uczestnicy kongresu skupili wraz z trenerem personalnym  na problemach autopromocji i kreowaniu wizerunku doskonałego pośrednika podążając w ślad za coach-em Damianem Badzmirowskim. Czytaj dalej

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PAŃSTWOWEGO CHARKOWSKIEGO UNIWERSYTETU GOSPODARKI MIEJSKIEJ IM. A.N. BEKETOWA Z CHARKOWA (KNAME)

W dniach 5-6 listopada 2015 roku w Krakowie odbyła się po druga edycja Światowej Konferencji Intelligent Building Technologies & Multimedia Management – IBTMM 2015, poświęcona przede wszystkim tzw. technologią SMART dotyczących zarówno budynku, jak i całego miasta, środowiska i otoczenia oraz metod  zarządzania i efektywnego wykorzystywania narzędzi prowadzących do optymalizacji zużycia energii, zwiększania efektywności energetycznej budynku, efektywności pracy i zarządzania w inteligentnym otoczeniu. Patronem Merytorycznym wydarzenia był Wydział Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Więcej informacji o Konferencji pod adresem www.ibtmm.pl

W ramach porozumienia pomiedzy KNAME a AGH w Konferencji uczestniczyli przedstawiciele charkowskiej uczelni, w tym Prof. Konstantin A. Mamonov i dr Olga Pyrkova z z gronem kilkunastu studentów i doktorantów.
Grupa przybyła do Krakowa na zaproszenie Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Poza uczestnictwem w Konferencji odbyło się kilka spotkań w ramach prowadzonej współpracy naukowo – dydaktycznej. Studenci uczestniczyli w pracach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. W siedzibie EIN dyskutowano na temat dalszych wspólnych projektów przy współudziale Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI. Szczególną uwagę goście z Ukrainy poświecili zagadnieniu: Europejske standardy w zakresie wyceny nieruchomości i szacowania rynkowej wartości przedsiębiorstw.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROPEJSKIE STANDARDY W ROZWOJU GOSPODARCZYM I ICH IMPLEMENTACJA NA UKRAINIE. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W POLITYCE MIEJSKIEJ. EUROPEJSKA PERSPEKTYWA” 28 – 29 maja, 2015

Europejski Instytut Nieruchomości wspólnie z Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI zorganizowały międzynarodową konferencję pt. „EUROPEJSKIE STANDARDY W ROZWOJU GOSPODARCZYM I ICH IMPLEMENTACJA NA UKRAINIE. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W POLITYCE MIEJSKIEJ. EUROPEJSKA PERSPEKTYWA.”, która odbyła się w dniach 28-29 maja 2015 roku w gmachu  Państwowym Charkowskim Uniwersytecie Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova w Charkowie na Ukrainie. Czytaj dalej