Archiwa tagu: smart dom

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PAŃSTWOWEGO CHARKOWSKIEGO UNIWERSYTETU GOSPODARKI MIEJSKIEJ IM. A.N. BEKETOWA Z CHARKOWA (KNAME)

W dniach 5-6 listopada 2015 roku w Krakowie odbyła się po druga edycja Światowej Konferencji Intelligent Building Technologies & Multimedia Management – IBTMM 2015, poświęcona przede wszystkim tzw. technologią SMART dotyczących zarówno budynku, jak i całego miasta, środowiska i otoczenia oraz metod  zarządzania i efektywnego wykorzystywania narzędzi prowadzących do optymalizacji zużycia energii, zwiększania efektywności energetycznej budynku, efektywności pracy i zarządzania w inteligentnym otoczeniu. Patronem Merytorycznym wydarzenia był Wydział Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Więcej informacji o Konferencji pod adresem www.ibtmm.pl

W ramach porozumienia pomiedzy KNAME a AGH w Konferencji uczestniczyli przedstawiciele charkowskiej uczelni, w tym Prof. Konstantin A. Mamonov i dr Olga Pyrkova z z gronem kilkunastu studentów i doktorantów.
Grupa przybyła do Krakowa na zaproszenie Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Poza uczestnictwem w Konferencji odbyło się kilka spotkań w ramach prowadzonej współpracy naukowo – dydaktycznej. Studenci uczestniczyli w pracach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. W siedzibie EIN dyskutowano na temat dalszych wspólnych projektów przy współudziale Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI. Szczególną uwagę goście z Ukrainy poświecili zagadnieniu: Europejske standardy w zakresie wyceny nieruchomości i szacowania rynkowej wartości przedsiębiorstw.