Archiwa tagu: Ukraina

POLSKO – UKRAIŃSKA KONFERENCJA W KIJOWIE – 12 GRUDNIA 2018

 2018/12/18

PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Hotelu Ukraina w Kijowie odbyła się Polsko – Ukraińska Konferencja w Kijowie „Gospodarka miejska i rozwój terytorialny. Europejskie modele zarządzania infrastrukturą komunalną. Prezentacja doświadczeń w organizacji i zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym.”

Staraniem Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej PUIG i naszego Instytutu odbyła się konferencja poświęcona polityce miejskiej i modernizacji infrastruktury komunalnej. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 uczestników, w tym kilkunastu prelegentów reprezentujących min. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencję Poszanowania Energii, Politechnikę Krakowską. Ze strony Ukrainy udział w konferencji wzięli min.  Deputowany do Parlamentu Ukrainy Mykhailo Khmil, Przedstawiciel NGO „Klub Burmistrzów” Prof. Volodymyr Udovychenko oraz merowie kilku miast Ukrainy. Konferencję współprowadzili Prezes EIN Jacek Kolibski i I Wiceprezes PUIG Oleg Dubish. Moderatorem jednej z sesji był ekspert ds. energooszczędności i dyrektor wykonawczy w „Stowarzyszeniu Energooszczędnych Miast na Ukrainie”, Członek NGO Grupa Nestor Svyatoslav Pavlyuk.

W zgodnej opinii uczestników konferencji implantacja doświadczeń związanych z modernizacją polskiej gospodarki, w tym szczególnie modernizacja infrastruktury miejskiej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, staje się ważnym zadaniem na drodze do zjednoczonej Europy. Oleg Dubish w swoim wystąpieniu podkreślił, iż polska droga do Europy jest głównym drogowskazem dla Ukrainy a efektem konferencji jest powołanie Platformy wymiany i współpracy doświadczeń i realizacji wspólnych projektów modernizacyjnych. Ważną rolę w funkcjonowaniu Platformy może odegrać Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.(PAIH), Partner Generalny naszej konferencji,  w imieniu którego taką deklarację złożył Kierownik Karol Kubica. Patronat Honorowy nad konferencja objęła Ambasada RP w Kijowie a Ambasador Jan Piekło uczestniczący w jej obradach , zwrócił uwagę na potrzebę demokratyzacji życia społecznego i gospodarczego na Ukrainie a również na doniosłość działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców ukraińskich miast poprzez modernizację infrastruktury miejskiej i energooszczędność w procesach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja IPL-UA Konferencja w Kijowie - sesja IPL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I

Fot.: Europejski Instytut Nieruchomości

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania krótkiej relacji z wydarzenia, przygotowanego przez naszego Partnera Medialnego U.P.M.P.

Więcej informacji o konferencji na stronie / Більше інформації :

POLSKO UKRAIŃSKA KONFERENCJA W KIJOWIE

Konferencja „Efektywne zarządzanie energią – pierwszy krok do Zielonego Uniwersytetu”

W dniach 4-5 lutego 2016 roku Prezes Zarządu EIN – Jacek Kolibski przebywał w Charkowie na Ukrainie. W czasie pobytu uczestniczył w Konferencji na temat „Efektywne zarządzanie energią – pierwszy krok do Zielonego Uniwersytetu”.Konferencja była przeglądem i podsumowaniem zakończonego projektu realizowanego w ramach PAUCI przy współpracy Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarstwa Miejskiego im. Beketowa w Charkowie (KNAME). Przedstawiono działania zmierzające do oszczędzania energii, które powstały w wyniku budowania świadomości potrzeby oszczędzenia energii zarówno wśród studentów jak i pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu. Jacek Kolibski przedstawił realizowane programy zarządzania i administrowania obiektami dydaktyczno – naukowymi Akademii Górniczo Hutniczej im.St.Staszica w Krakowie. Sporo zainteresowania wzbudził model zarządzania obiektami socjalnymi Campusu AGH (miasteczko studenckie). W podsumowaniu Vyacheslav Gusyev z ramienia PAUCI oraz dr Natalia Bibik z ramienia KNAME zadeklarowani realizację pilotażowego projektu domu pasywnego, jako innowacyjnej formy adaptacji obiektów uczelni. W rozmowie z Rektorem KNAME Prof. Volodymyrem Babayevem oraz Vice Merem miasta Charków strony zgłosiły gotowość do realizacji misji polskich przedsiębiorstw komunalnych i przedstawicieli ośrodków naukowych w celu wymiany doświadczeń w zakresie budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ambasady RP w Kijowie  i Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

Obszerny materiał z konferencji znajduje się w serwisie internetowym charkowskiego uniwersytetu:

http://kname.edu.ua/index.php/1830-5-%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-2016%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%96%D0%BC-%D0%BE-%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „EUROPEJSKIE STANDARDY W ROZWOJU GOSPODARCZYM I ICH IMPLEMENTACJA NA UKRAINIE. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W POLITYCE MIEJSKIEJ. EUROPEJSKA PERSPEKTYWA” 28 – 29 maja, 2015

Europejski Instytut Nieruchomości wspólnie z Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI zorganizowały międzynarodową konferencję pt. „EUROPEJSKIE STANDARDY W ROZWOJU GOSPODARCZYM I ICH IMPLEMENTACJA NA UKRAINIE. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W POLITYCE MIEJSKIEJ. EUROPEJSKA PERSPEKTYWA.”, która odbyła się w dniach 28-29 maja 2015 roku w gmachu  Państwowym Charkowskim Uniwersytecie Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova w Charkowie na Ukrainie. Czytaj dalej