Archiwa tagu: Zespołu zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych

Powołanie Mgr Janusza Lipińskiego w skład Zespołu Zadaniowego PAN

Janusz Lipiński Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości jest od 4 lat członkiem Zespołu zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. W dniu 28 maja 2015 r. został mianowany na kolejne cztery lata, na kadencję 2015-2018.

Przewodniczącym Zespołu jest dr hab. Piotr Lorens, profesor Politechniki Gdańskiej a przewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK PAN) prof. dr hab. Tadeusz Markowski. Zespół zajmuje się i ma być „kuźnią niezależnych opinii i pomysłów” w zakresie rozwoju miast w Polsce, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych o podstawowym znaczeniu dla kraju. Do Zespołu należą naukowcy z całego kraju oraz osoby działające praktycznie na rynku oraz w samorządach.

Kwartalne posiedzenia Zespołu odbywają się w salach Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przeważnie na 26 piętrze. Z kolei walne zebrania KPZK PAN – w Pałacu Staszica w Warszawie. Członkowie Zespołu i KPZK spotykają się też często na specjalistycznych konferencjach i seminariach.

Posiedzenie Zespołu ma zwykle temat wiodący, prezentowany przez poszczególnych członków. Dotychczas omówione były problemy rozwojowe głównych ośrodków miejskich w Polsce oraz zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości. Te ostatnie były tematem prezentacji, którą przedstawili prof. Bryxem z SGH w Warszawie oraz Janusz Lipiński Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości.

Ostatnie posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych odbyło się w PKiN 11 czerwca 2015 r.. Prezentację zatytułowaną „AIRPORT CITY – strefa okołolotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne” wygłosił dr hab. inż. arch. Michał Stangel z Politechniki Śląskiej.

Jacek Kolibski

Mianowanie-JL-xxx