Wybory do Rady Fundacji oraz Zarządu EIN na okres V Kadencji

W dniu 15 czerwca 2018 roku w siedzibie krakowskiego oddziału Europejskiego Instytutu Nieruchomości odbyło się Posiedzenie Rady Fundacji IV Kadencji oraz Zgromadzenie Fundatorów EIN. 
 Do Zarządu Fundacji V Kadencji wybrani zostali:
 1. Jacek Kolibski – na stanowisko Prezesa
 2. Joanna Iwanowska – Nielsen  – na stanowisko Wiceprezes
 3. Bolesław Meluch – na stanowisko Wiceprezesa
 4. Henryk Rand – na stanowisko Wiceprezesa
Podczas Zgromadzenia Fundatorów, powołano Radę Fundacji na okres V Kadencji, w skład której weszli:
 1. Grzegorz A. Buczek 
 2. Leszek Michniak
 3. Kazimierz Jurek
 4. Janusz Lipiński
 5. Dr inż. Anna Romańska – Zapała
 6. Prof. dr hab. inż. Piotr Łebkowski
 7. Jacek J. Wojciechowicz
 8. Ołeh Dubisz
 9. Małgorzata Kosińska
 Po wyborach władz, Fundatorzy EIN dyskutowali o kierunkach działalności Instytutu w latach 2018 – 2021.
2018/06/15