Zamiana adresów: siedziby Fundacji w Warszawie oraz Oddziału w Krakowie.

Informujemy, że od 7 września 2017 roku Fundacja Europejski Instytut Nieruchomości zmieniła adres siedziby w Warszawie i mieści się przy ul. Stefana Dembego 10/25, 02-796 Warszawa. Równocześnie zmienił się adres Oddziału w Krakowie i mieści się przy ul. Jana Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków.