Zgromadzenie Fundatorów i posiedzenie Rady Fundacji EIN

2017/06/26

W dniu 23 czerwca 2017 roku w siedzibie krakowskiego oddziału Europejskiego Instytutu Nieruchomości odbyło się Zgromadzenie Fundatorów EIN oraz posiedzenie Rady Fundacji IV Kadencji. Do Rady Fundacji w trakcie trwania IV Kadencji powołano 3 nowych Członków:
Janusza Lipińskiego
dr inż. Annę Romańską-Zapałę
Jacka J. Wojciechowicza
Do Zarządu Fundacji w trakcie trwania IV Kadencji wybrani zostali:
Joanna Iwanowska-Nielsen – Wiceprezes EIN
Henryk Rand – Wiceprezes EIN
Podczas posiedzenia Fundatorzy oraz Członkowie Rady Fundacji EIN podsumowali dotychczasowe projekty oraz działalność Instytutu w roku 2017. Następnie dyskutowali o kierunkach pracy w latach 2017 – 2018. Fundatorzy pozytywnie ocenili współpracę z Ukrainą w ramach różnorodnych projektów realizowanych w ostatnich latach.