Archiwa tagu: KNAME

POLSKO – UKRAIŃSKA KONFERENCJA W KIJOWIE – 12 GRUDNIA 2018

 2018/12/18

PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Hotelu Ukraina w Kijowie odbyła się Polsko – Ukraińska Konferencja w Kijowie „Gospodarka miejska i rozwój terytorialny. Europejskie modele zarządzania infrastrukturą komunalną. Prezentacja doświadczeń w organizacji i zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym.”

Staraniem Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej PUIG i naszego Instytutu odbyła się konferencja poświęcona polityce miejskiej i modernizacji infrastruktury komunalnej. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 uczestników, w tym kilkunastu prelegentów reprezentujących min. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajową Agencję Poszanowania Energii, Politechnikę Krakowską. Ze strony Ukrainy udział w konferencji wzięli min.  Deputowany do Parlamentu Ukrainy Mykhailo Khmil, Przedstawiciel NGO „Klub Burmistrzów” Prof. Volodymyr Udovychenko oraz merowie kilku miast Ukrainy. Konferencję współprowadzili Prezes EIN Jacek Kolibski i I Wiceprezes PUIG Oleg Dubish. Moderatorem jednej z sesji był ekspert ds. energooszczędności i dyrektor wykonawczy w „Stowarzyszeniu Energooszczędnych Miast na Ukrainie”, Członek NGO Grupa Nestor Svyatoslav Pavlyuk.

W zgodnej opinii uczestników konferencji implantacja doświadczeń związanych z modernizacją polskiej gospodarki, w tym szczególnie modernizacja infrastruktury miejskiej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, staje się ważnym zadaniem na drodze do zjednoczonej Europy. Oleg Dubish w swoim wystąpieniu podkreślił, iż polska droga do Europy jest głównym drogowskazem dla Ukrainy a efektem konferencji jest powołanie Platformy wymiany i współpracy doświadczeń i realizacji wspólnych projektów modernizacyjnych. Ważną rolę w funkcjonowaniu Platformy może odegrać Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.(PAIH), Partner Generalny naszej konferencji,  w imieniu którego taką deklarację złożył Kierownik Karol Kubica. Patronat Honorowy nad konferencja objęła Ambasada RP w Kijowie a Ambasador Jan Piekło uczestniczący w jej obradach , zwrócił uwagę na potrzebę demokratyzacji życia społecznego i gospodarczego na Ukrainie a również na doniosłość działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców ukraińskich miast poprzez modernizację infrastruktury miejskiej i energooszczędność w procesach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja IPL-UA Konferencja w Kijowie - sesja IPL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I PL-UA Konferencja w Kijowie - sesja I

Fot.: Europejski Instytut Nieruchomości

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania krótkiej relacji z wydarzenia, przygotowanego przez naszego Partnera Medialnego U.P.M.P.

Więcej informacji o konferencji na stronie / Більше інформації :

POLSKO UKRAIŃSKA KONFERENCJA W KIJOWIE

Jubileusz 50-tej Rocznicy działalności Wydziału Administracji Gruntów i Systemu Geoinformacji Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarstwa Miejskiego im. Beketowa w Charkowie (KNAME)

Pan Jacek Kolibski uczestniczył na zaproszenie Dziekana Wydziału Administracji Gruntów i Systemu Geoinformacji Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarstwa Miejskiego im. Beketowa w Charkowie (KNAME) Profesora Konstantina Mamonowa, w Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej  Konferencji naukowej z okazji jubileuszu 50 Rocznicy działalności wydziału, która odbyła się 3 listopada 2016 roku.

Obszerny materiał z konferencji został zamieszczony w serwisie internetowym charkowskiej uczelni.

http://kname.edu.ua/index.php/2321-%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC

 

POLSKI WEKTOR W DZIAŁALNOŚCI CHARKOWSKIEGO NARODOWEGO UNIWERSYTETU GOSPODARKI MIEJSKIEJ IM. BEKETOWA

W dniu 3 października br. odbyło się w Warszawie spotkanie Prof. Władimira N. Babajewa Rektora Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova z Prezesem Fundacji Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI  Krzysztofem Filckiem oraz Prezesem Fundacji EIN Jackiem Kolibskim. Rektor Charkowskego Uniwersytetu przekazał polskim partnerom okolicznościowy materiał o wielowątkowej współpracy pomiędzy uniwersytetem a obiema fundacjami. Na szczególną uwagę zasługuje informacja o międzynarodowej konferencji, która odbyła się w ubiegłym roku pt. „Europejskie standardy w rozwoju gospodarczym i ich implementacja na Ukrainie. Energooszczędność w polityce miejskiej. Europejska perspektywa”. Ukraińska uczelnia uczestniczy w projekcie „Zielony Uniwersytet”, który w praktyce promuje i wykorzystuje alternatywne źródła energii dla swoich potrzeb. Od dwóch lat działa tam również Ukraińsko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji. Jest to pierwsze takie centrum wśród technicznych uczelni na Ukrainie. Równie ciekawym projektem jest funkcjonujący Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zrealizowany przy wsparciu polskiego MSZ. Współpracy tej towarzyszy i konsekwentnie wspiera ją Konsul Generalny RP w Charkowie. EIN zadeklarował, iż rozpocznie zbiórkę książek i wydawnictw w języku polskim, które stanowić będą dar dla funkcjonującej biblioteki przy Ukraińsko-Polskim Centrum Kultury i Edukacji.

Instytut zaprasza wszystkich chętnych do przekazywania książek i innych wydawnictw dla potrzeb działającej Biblioteki w ramach Ukraińsko-Polskiego Centrum Kultury i Edukacji.

okladka-folder-kname

okladka-folder-2strona-3okladka-folder-plecy