Zarządzanie majatkiem nieruchomym sektora publicznego, 04 grudnia 2012

04 grudnia 2012, Sopot Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Zarządzania – seminarim: Zarządzanie majątkiem nieruchomym sektora publicznego. Współorganizatorami seminarium byli Uniwersytet Gdański, Europejski Instytut Nieruchomości, RICS, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Price WaterhouseCoopers. Z ramienia EIN-u prelegentem był dr Władysław Jan Brzeski którego wystąpienie było poświęcone tematyce: Kluczowe elementy strategicznego zarządzania majątkiem nieruchomości polskich uczelni publicznych.

Program sympozjum
Prezentacja WJBrzeskiego

Dodaj komentarz