Władze

Misja     Założyciele     Statut

 

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu: 
Jacek Kolibski, jacek.kolibski@ein-epi.eu

Wiceprezesi Zarządu:
Joanna Iwanowska-Nielsen
Bolesław Meluch, boleslaw.meluch@ein-epi.eu
Henryk Rand

Rada Fundacji

Grzegorz A. Buczek
Leszek Michniak
Kazimierz Jurek
Janusz Lipiński
Ołeh Dubisz
Małgorzata Kosińska
Prof. Piotr Łebkowski
Dr inż. Anna Romańska-Zapała
Jacek J. Wojciechowicz