Władze

Misja     Założyciele     Statut

 

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu: 
Jacek Kolibski, jacek.kolibski@ein-epi.eu

Wiceprezesi Zarządu:
Joanna Iwanowska-Nielsen
Bolesław Meluch, boleslaw.meluch@ein-epi.eu
Henryk Rand

Rada Fundacji
Grzegorz A. Buczek – Przewodniczący Rady
Leszek Michniak – Zastępca Przewodniczącego Rady
Kazimierz Jurek
Kazimierz Kirejczyk
Janusz Lipiński
Agnieszka Górska – Olejarz
Prof. Piotr Łebkowski
Jan Piekło
dr inż. Anna Romańska-Zapała
Jacek J. Wojciechowicz